Branscher

Byggindustri

Våra kablar spelar en viktig roll i modern byggindustri, allt  från bostäder, kommersiella byggnader till industribyggnader . Vi levererar ett brett utbud av installationskablar med olika specifikationer, som alltid är säkra och tillförlitliga, samtidigt som de uppfyller strikta föreskrivna krav. Vi utmärker oss även i enkel installation och smarta förpackningar som ett alternativ för att maximera kundnyttan .

 

 

 

    ytterligare information

    Kontakt
    Hitta en kontakt nära dig