Branscher

Järnvägsindustri

Årtionden av erfarenhet, kombinerat med vårt fokus på kvalitet gör NKT till en av de viktigaste partnerna för järnvägsföretagen och planerare över hela världen. Våra kontaktledningar och ledare används där det behövs omfattande teknisk know-how och de högsta säkerhetsnivåerna inom järnvägstransport. Järnvägsbolag världen översätter sin tilltro till kvaliteten och tillförlitligheten hos NKT produkter.

    Hitta en kontakt nära dig