Branscher

Telekom kraftkabel

Baserat på många års erfarenhet inom telekomindustrin av kraftkabel, är vi en pålitlig partner för våra globala kunder. Vi erbjuder kvalitativa sitelösningar för telekom kraftkabel genom att arbeta nära våra kunder, men även använda och utforma den senaste tekniska utvecklingen. Tack vare våra flexibla produktionsanläggning är vi stolta över att leverera med korta ledtider enligt snäva projektplaner.

    Hitta en kontakt nära dig