Om oss

NKT uppfyller kraven för Europacable Industry Charter

NKT är en stolt medlem av Europacable, det är ett tecken på vår position som branschledande och en ansvarstagande och etablerad kabeltillverkare. Följaktligen har vi undertecknat Europacables branschstadgar, som uttrycker och stödjer många av de grundläggande tankesätten i vår verksamhet.
Europacables branschstadgar bekräftar vårt åtagande att fortsätta att tänja på gränserna för innovation och hjälpa till att utveckla allt tillförlitligare, tryggare och säkrare kablar. Dessutom har vi åtagit oss att tillhandahålla en trygg och säker arbetsplats, och att göra vår verksamhet och vårt arbete så miljövänligt som möjligt.
Vi strävar ständigt efter att uppfylla de högst ställda normerna i branschen, inte bara vad gäller kvalitet och tjänster till våra kunder, utan även för hela vårt samhällsansvar vad avser hållbarhet och nöjda medarbetare. Därför är NKT stolt att vara en av undertecknarna av Europacables branschstadgar och kommer att fortsätta att sträva efter att göra våra produkter och arbetsplatser ännu säkrare och mer miljövänliga genom att flytta fram gränserna på dessa områden på samma sätt som vi utvecklar nya produkter för marknaden.
”NKT strävar kontinuerligt efter att sätta och uppnå mycket högt ställda normer för våra produkter, våra tjänster och sättet vi bedriver vår verksamhet. Som undertecknare av FN:s Global Compact och som en aktiv samhällsmedborgare är vi stolta över att vara en del av Europacables handlingskraftiga branschstadgar. Vi ser detta samförstånd som ett viktigt steg att försvara och främja intressena hos våra kunder, det globala samhället och  miljön”, Michael Hedegaard Lyng, VD för NKT.

 


 

 

Om Europacable

Europacable är den europeiska organisationen som företräder de ledande producenterna av tråd och kabel i Europa. Bland medlemmarna i Europacable återfinns världens största kabeltillverkare, vilka bidrar med världsledande teknik, samt högspecialiserade små och medelstora företag från hela Europa.
Du ladda ned Europacables branschstadgar här

Läs mer om Europacable www.europacable.com

Ladda ner  Europacable Industry Charter here

 

Hitta en kontakt nära dig