Om oss

Ansvar för informationssäkerhet

På NKT inser vi vikten av att all information hanteras på ett säkert sätt, något vi lyckas med genom vårt ”Integrated Management System”. Dess stöd gör att vi systematiskt kan säkerställa att vi uppfyller kraven från alla våra kunder och intressenter.
På grund av ständiga förändringar i externa säkerhetssystem och riskerna med föråldrade system och teknikutvecklingen löper en organisation stora risker. Därför arbetar vi dynamiskt för att säkerställa att vi alltid är uppdaterade med de senaste i de snabbt föränderliga säkerhetskraven och tillhandahåller en stark infrastruktur för säkerhet på våra anläggningar och övervakningssystem i våra datasystem. Syftet med alla åtgärder som vidtas är att skydda våra egna och våra värdefulla kunders tillgångar.Säkerhetsutvärdering

Utvärderingarna av säkerheten som används i ISMS (Information Security Management System) föråldras i takt med att tekniken utvecklas och nya hot och sårbarheter uppkommer. Behovet att kontinuerligt utvärdera säkerheten hos organisationens produkter, tjänster, metoder och teknik är avgörande för att upprätthålla ett effektivt ISMS-system. NKT övervakar och skyddar vår egen och våra kunders fysiska och intellektuella tillgångar.

Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)

 

Efter de tragiska händelserna den 11 september 2001 har kriget mot terrorismen blivit högsta prioritet för  USA:s tullväsende (CBP/US Customs and Border Protection (CBP) och detta gäller ännu idag, när risken för terrorism är lika hög som någonsin.

 

Genom vårt samarbete med CBP som ett stöd för uppdraget Homeland Security besitter vi sakkunskap som kan säkra internationella leveranser till USA.

 

Målen för C-TPAT är starkt sammanflätade med målen för NKT, att:

 

• Tillse att olika partners förbättrar säkerheten i sina leveranskedjor enligt säkerhetskriterierna för C-TPAT.

 

• Ge incitament och fördelar, såsom skyndsam behandling av transporter, för C-TPAT-partner

 

• Internationalisera grundprinciperna genom samarbete och samordning inom det internationella samfundet

 

• Förbättra administrationen av programmet C-TPATHitta en kontakt nära dig