Om oss

Kvalitetsansvar

NKT använder ett integrerat ledningssystem för att säkerställa att vårt arbete alltid uppfyller de specifika standarderna och specifikationerna från våra kunder, våra intressenter och oss själva. Detta säkerställer en systematisk, kvalitetsbaserad strategi för vårt arbete, vilket låter oss upprätthålla och kontinuerligt förbättra våra mycket höga standarder och tillhandahålla några av de högsta bästa produkterna på marknaden, samtidigt som vi också strävar efter allt mer effektiva, tillförlitliga och kostnadseffektiva sätt att leverera utmärkt service och lösningar.

Hur går det till?

Hela vår leveranskedja ingår i tillämpningsområdet för det integrerade ledningssystemet och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO14001 och OHSAS18001, säkerställer högsta standarder för våra anläggningar, samt våra egna, ännu strängare krav. Kunder ser oss som ett förstahandsval och är varumärkeslojala tack vare våra utmärkta prestationer och omhändertagande av kunden, då vi ständigt strävar efter att utveckla bästa möjliga arbetsrelationer med våra partner. Dessutom tillhandahåller vi en enastående arbetsplats där branschens främsta kan utvecklas och göra karriär och få arbeta i framkant av den tekniska utvecklingen inom området i våra toppmoderna anläggningar. Vi utvecklar ständigt våra produkter och tjänster i nära samarbete med både våra kunder och våra egna team för forskning, utveckling och produktion, allt kombinerat i ett effektivt bolag.  Allt detta bygger, liksom resten av vår verksamhet, på våra klart definierade och kommunicerade värderingar.
Vårt kvalitetslandskap täcker även hela leveranskedjan och säkerställer att vi definierar och etablerar alla våra krav och uppfyller relevanta standarder genom avancerad produktkvalitetsplanering (APQP/Advance Product Quality Planning). Dessutom gör vår kvalitetssäkring prognoser och hjälper oss att förebygga risker inte bara för tillverkning och installation, utan för produktens hela livscykel. Vidare övervakar vår kvalitetskontroll alla steg i våra processer för att undanröja eventuella problem i samband med utveckling och produktion av våra produkter och tjänster. Allt detta bidrar till en kultur av ständiga förbättringar och en ständig strävan till förbättring överallt på vår arbetsplats, vilket hjälpa oss att bli lite bättre varje dag, och ständigt dra lärdomar från vår omfattande erfarenhet som marknadsledande i branschen.

 

 

Konkurrensfördelar

På NKT är vi övertygade om att tyngdpunkten på kvalitet är en av våra största konkurrensfördelar som gör att vårt företag utmärker sig framför alla andra. Vi tror på respekt, ansvar och professionalism i allt vi uppnår och strävar efter, vilket har gjort det möjligt för oss att bli förstahandsvalet för många av våra kunder och partners, och detta hjälper oss att uppnå excellens i allt vi gör. Detta har gjort att vi är branschledande inte bara för kvaliteten på våra produkter, utan också inom områden som hälsa, säkerhet och miljövänlighet. Allt detta är inte bara till hjälp för våra kunder och gör oss till en gynnad leverantör och lösningsleverantör, utan ger även våra egna medarbetare ett värde, en säker och trivsam arbetsplats, som låter dem att utmärka sig i sitt område och hjälpa till att leverera vår vision om hållbarhet och kvalitet, vilket har gjort oss till en av branschledarna under många år.

Hitta en kontakt nära dig