Om oss

Säkerhetsansvar

NKT har alltid prioriterat att tillhandahålla en säker, trygg och trivsam arbetsmiljö för alla våra medarbetare, och anser att detta är inte bara är ett önskvärt mål i sig, utan även hjälper oss att uppnå våra mål med hög kvalitet och hög produktivitet.
År 2015 lanserade vi även vår strategi Excellence 2020, som syftar till att lägga ännu större vikt vid att tillhandahålla en säker arbetsplats för våra anställda för att uppnå våra långsiktiga mål, som är att nå upp till branschens högsta kvalitet och helt eliminera arbetsplatsolyckor.

 

 

Säkerhetskultur

På NKT arbetar vi passionerat för att stärka en kultur av säkert beteende. Vi drar nytta av våra medarbetares kreativitet och lyssnar på deras idéer om hur vi kan förbättra säkerhetsprocesserna. NKT främjar en hälsosam, säker och miljövänlig livsstil inte bara för att bibehålla vårt nuvarande hälsotillstånd, utan även för att förbättra det. Vi nöjer oss inte med att klara bara det som lagen kräver när vi ser möjligheter att eliminera risker.
För att uppnå överlägsen säkerhet har vi inlett ett samarbete med ledaren inom säkerhetsstyrning. Vi drar nytta av ett säkerhetsprogram i världsklass från DuPont: vi har börjat med ”STOP-observationer”. Programmet engagerar personer på olika nivåer i organisationen i regelbunden dialog om säkerhet för att höja medvetenheten och identifieringen av dolda faror.

 

 

Safety Buddy

I vårt arbete med att skapa och utveckla vår säkerhetskultur, tilldelas varje år en anställd priset ”Safety Buddy” genom omröstning bland kollegorna, för att ge erkänsla åt enastående insatser med att främja och värna trygghet och säkerhet på alla våra arbetsplatser.

Safety Excellence Award

Vårt pris Safety Excellence Award låter oss dessutom inte bara uppmuntra, utan aktivt belöna våra medarbetare för deras bidrag till att forma bästa praxis på alla våra anläggningar. Detta har hjälpt oss att främja nya projekt och utveckling som siktar på att hjälpa oss uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå och eliminera potentiella risker.

Vår första upplaga av priset resulterade i att 20 säkerhetsprojekt utvecklades, vilka sedan genomfördes på alla våra siter.

 

 

Förebyggande av olyckor

Tack vare alla dessa insatser, initiativ och projekt, har vi sett en kontinuerlig nedgång i antalet olyckor per miljon arbetade timmar. Sedan 2013 har denna kvot minskat med imponerande 49 % till 4,8 år 2015, något som tydligt demonstrerar fördelarna hos tankegångarna i vår säkerhetskultur. Allt detta hjälper oss att gå vidare mot vårt slutmål som är noll arbetsplatsolyckor.

Hitta en kontakt nära dig