Om oss

Världens mest kraftfulla kabelsysten för kraftöverföring i mark

Det 640 kV extruderade DC kabelsystemet är det senaste resultatet av vår intensiva satsning på forskning och utveckling inom området HVDC-teknik. Det sätter ett nytt världsrekord för extruderad HVDC-kabel teknik för att möjliggöra integrering av förnybar kraft och anslutande energimarknader.

Kommersialiseringen av den första 640 kV extruderade HVDC kabelsystemet  med avancerad materialteknologi kommer att öka den maximala effektöverföring med 20% och kommer att möjliggöra en bättre integrering av avlägsna förnybara energikällor i de globala energisystemen. Tekniken möjliggör lägsta möjliga kabelvikt per installerad megawatt (MW) av överföringskapacitet och högre spänning ger transmission med låga energiförluster.

Genom att möjliggöra mer kraft över större avstånd med minskade förluster, erbjuder vår 640 kV kabel tekniska lösningar för länder som vill integrera sina energimarknader. Sammanlänkningar möjliggör effektiv överföring av förnybar energi som genereras av till exempel avlägsna sol- och vindanläggningar och underlättar internationell handel med energi för större utnyttjande av kraftproduktion. Genom att använda kablar, kan effektiv effekt leverans också ske genom tätbefolkade eller miljömässigt känsliga områden. Ett enda par 640 kV extruderade HVDC-kablar kan till exempel överföra tillräckligt med grön el för att leverera tre miljoner hushåll.

 

 

640 kV extruderade HVDC kabelsystem

Infographic 640kV extruderat HVDC kabelsystem

Press release

Hitta en kontakt nära dig