NKT deltar i en branschkampanj för ökad kännedom om CPR

Brandsäkerhet är ett branschansvar och som branschmedlem stöder NKT aktivt den nya informationskampanjen som Europacable har lanserat. Kampanjen stöder de europeiska installatörer och elektriker som i enlighet med CPR-klassificeringen säkerställer brandsäkerhet i kraftkablar.

2017 infördes CPR-förordningarna som en ny obligatorisk klassificering för att beskriva byggprodukters brandegenskaper. Alla kablar som används i någon typ av bygg- och anläggningsarbeten omfattas av CPR om de inte är särskilt utformade för tillfälliga installationer.

Europacable ger nu alla intressenter användbar information för att uppfylla sina individuella skyldigheter att följa CPR för att säkerställa säkerheten hos elektriska installationer.

En del av kampanjen är en gratis online-utbildning, där du snabbt och enkelt får tillgång till relevant kunskap om CPR. Du hittar mer information om e-utbildningen om CPR här: https://cpr.europacable.eu/sv

Hitta en kontakt nära dig