NKT har levererat högspänningskabelsystemet till den havsbaserade 309 MW-vindkraftparken i Belgien

NKT har framgångsrikt driftsatt den nyckelfärdiga ordern för det 220 kV AC-högspänningskabelsystem som kopplar samman vindkraftparken Rentel med en effekt på 309 MW till den belgiska kusten.

Högspänningskabelsystemet från NKT är nu redo att överföra förnybar energi från den havsbaserade vindkraftparken Rentel till det belgiska elnätet. Under drift kommer den havsbaserade vindkraftparken att leverera grön energi till 300 000 hushåll, vilket stöder det nationella målet om att 13 % av energiförbrukningen ska täckas av förnybar energi år 2020. För NKT har det nyckelfärdiga projektet genomförts med framgång efter mycket bra samarbete med Rentel NV.

 – Vi är glada att kunna bidra till övergången till förnybar energi i Belgien genom att utnyttja vår omfattande erfarenhet och expertis inom nyckelfärdiga lösningar för havsbaserad vindkraft. När vi har totalansvaret och genom ett nära samarbete med vår kund och leverantörer kan vi säkerställa högre effektivitet och lägre risk i projektets gränssnitt. Det har varit ett nöje att arbeta med Rentel, och teamen på båda sidor har gjort ett fantastiskt jobb med att driva projektet till framgång, säger Andreas Berthou, Executive Vice President och chef för HV Solutions på NKT. 

NKT har designat, tillverkat och installerat kabelsystemet för 220 kV AC (växelström) med den 40 km långa extruderade treledar-sjökabeln enligt projektplanen. Installationen slutfördes under 2018 efter att en lyckad offshore-operation genomförts av det avancerade kabelläggningsfartyget NKT Victoria. 

NKT har lång erfarenhet av att leverera nyckelfärdiga högspända kabelsystemlösningar för både AC och DC för havsbaserad vindkraft. Rentel-projektet är ett exempel på fördelarna med nyckelfärdiga lösningar som gör att kunderna kan använda sig av en och samma partner under kabelsystemets livslängd för att öka flexibiliteten i projektet och minska riskerna under utförandet. 

 

Viktiga fakta: Rentel, havsbaserad vindkraftpark

Projektets placering: Nordsjön, ca 34 km utanför kusten i Zeebrugge, Belgien

Kabelorder: Ett nyckelfärdigt 220 kV AC XLPE kabelsystem med en märkeffekt på 309 MW 

Total kabelsträcka: 40 km 

Varaktighet: 2016-2018, kabelsystem driftsatt i juni 2018

 

Hitta en kontakt nära dig