NKT har levererat kabelsystem till havs för nätanslutning av Nordergründe

NKT har framgångsrikt och i tid lämnat över Nordergründe, ett 155 kV högspänt sjökabelsystem för växelström, till nederländska/tyska transmissionsoperatören TenneT. Via denna länk kommer den anslutna vindparken att kunna överföra 111 MW förnybar energi till det tyska fastlandet.

Nordergründe vindkraftpark, som ligger i Nordsjön utanför Tysklands kust, ingår i Energiewende, den tyska regeringens strategi för att öka andelen förnybar energi i Tysklands energimix. NKT har nu framgångsrikt lämnat över det högspända 155 kV kabelsystem som möjliggör överföring av tillräckligt mycket vindkraft för att täcka elbehoven hos mer än 100 000 hushåll. Energin som genereras av vindkraftparken möjliggör utbyte av kraftgenerering från fossila bränslen och minskar därmed koldioxidutsläppen med upp till 500 000 ton per år. Projektet inleddes innan NKT förvärvade verksamheten för högspänningskablar av ABB.

Vid transformatorstationen Inhausen, norr om Wilhelmshaven, anslöts de 18 havsbaserade vindkraftverken till 220 kV-nätet för första gången den 31 oktober 2017. NKT tillhandahöll den nyckelfärdiga kabelsystemlösningen som överför hållbar elkraft till fastlandet.

- Vi är stolta över att stödja TenneT:s transformering av energiöverföringen i Tyskland med vår erfarenhet och vår högt kvalificerade expertis i nyckelfärdiga lösningar. När vi har det totala ansvaret och arbetar nära våra kunder och leverantörer kan vi säkerställa maximal effektivitet och lägre risker i projektgränssnitten, säger Andreas Berthou, Executive Vice President och chef för divisionen HV Solutions inom NKT.

Det nyckelfärdiga projektet för NKT innefattar design, konstruktion, leverans och installation av 155 kV landkabel- och sjökabelsystem, land- och havsbaserade shunt-reaktorer, landbaserade 155/220 kV transformatorer och en utbyggnad av en befintlig 220 kV transformatorstation. Kabelsystemet för växelström består på land av 3x4 kilometer 1-ledarkabel och till havs av 28 km 3-ledarkabel med integrerad fiberoptik. Kabelsystemet är tillverkat i kabelfabriken i Karlskrona.

NKT har en omfattande erfarenhet av nyckelfärdiga lösningar för högspänningskabel för både växelström (AC) och likström (DC) för havsbaserade vindparker. Nordergründe-projektet är ett exempel på de nyckelfärdiga lösningarna som NKT erbjuder som CIS-leverantör (Cable System, Installation and Service) vilket gör det möjligt för kunderna att ha en samarbetspartner under kabelsystemets hela livslängd för att öka projektflexibiliteten och minska riskerna för genomförande och kostnad.


Kontakt 

Pelle Fischer-Nielsen, External Communications Officer
+45 2223 5870 / pelle.fischer-nielsen@nkt.com

Helle Gudiksen, Head of Communications
+45 2349 9098 / helle.gudiksen@nkt.comOm NKT 
NKT har varit banbrytande inom kabelindustrin sedan 1891, och idag möter vi fortfarande proaktivt världens ständigt växande behov av energi. Vi uppnår detta med vår kunskap om energiöverföring och kostnadseffektiv tillverkning på högsta tekniska nivå, med regenerering av miljön i skarpt fokus. Vi har en "glocal" inställning som värderar betrodda partnerskap, och vi är fast övertygade om att vi genom att arbeta tillsammans kan forma framtiden och använda vår passion; to bring power to life.

NKT är en global och erkänd leverantör av nyckelfärdiga AC / DC-kabellösningar med dubbla huvudkvarter i Danmark och Tyskland. Vi sysselsätter cirka 3 400 personer och realiserade 2016 en omsättning på EUR 1 billion. NKT är noterat på Nasdaq Copenhagen.

Hitta en kontakt nära dig