NKT har slutfört leveransen av kabelsystem till den havsbaserade vindkraftparken Walney Extension i Storbritannien

NKT har framgångsrikt slutfört ett projekt för leverans av högspänningskablar till den havsbaserade 659 MW-vindkraftparken Walney Extension i Irländska sjön. Leveransen består av mer än 139 km sjökabel och stärker NKT:s starka position inom havsbaserad vindkraft.

NKT har driftsatt ett 220 kV HVAC-kabelsystem för den havsbaserade vindkraftparken Walney Extension i Irländska sjön. När hela vindkraftparken Walney är i drift senare i år kommer den att vara en av de största havsbaserade vindkraftparkerna i världen, och spela en viktig roll för den gröna omvandlingen av Storbritannien. 

NKT har designat, tillverkat och driftsatt de två extruderade 220 kV-exportkabelsystemen samt ett landkabelsystem som ansluter vindkraftparken till elnätet på land. Alla 220 kV skarvar och avslutning har också levererats och installerats av NKT.

– Vi är stolta över att vara en del av det ambitiösa projektet som genererar förnybar energi i Storbritannien och har haft ett utmärkt samarbete med Ørsted och andra leverantörer till Walney Extension. Hos NKT arbetar vi för en hållbar utveckling av den globala energiproduktionen, och det här projektet stärker vår position som en ledande leverantör av avancerade lösningar för högspänningskablar som ansluter havsbaserade vindkraftparker till elnätet, säger Andreas Berthou, vice VD och ansvarig för högspänningskabellösningar hos NKT.

Med Walney Extension understryker NKT företagets starka position på den globala marknaden för havsbaserad vindkraft. NKT har omfattande erfarenhet i Storbritannien, där företaget har levererat kablar för projekt som vindkraftparkerna Galloper, Hornsea One och den nyöppnade Race Bank.

Kontakt
Pelle Fischer-Nielsen, Chef för extern kommunikation, +45 2223 5870

Hitta en kontakt nära dig