NKT stärker det lokala elnätet i Norge med högspänningskabelsystem

NKT har vunnit ordern på två nyckelfärdiga högspänningskabelsystem som ska säkerställa energiförsörjningen och transmissionssäkerheten i regionerna Hedmark och Oppland i Norge.

NKT har fått i uppdrag att leverera två nyckelfärdiga 145 kV AC (växelström) extruderade kabelsystemuppsättningar för Mjøsa-projektet i regionerna Hedmark och Oppland norr om Oslo. Här ska elnätsoperatören Eidsiva Nett AS uppgradera elnätet och säkerställa energiförsörjningen och transmissionssäkerheten i regionen runt sjön Mjøsa. För NKT består den norska nyckelfärdiga ordern av design, konstruktion, tillverkning, installation och idrifttagning av kabelanslutningarna i sjön med en total kabellängd på 35 kilometer.

– Vi har stor erfarenhet från flera projekt i Norge och vi är glada över att få spela en roll i den kontinuerliga utvecklingen av det norska elnätet. Mjøsa-projektet säkerställer transmissionssäkerheten i regionen och stöder integrationen av förnybar energi i Norge, säger Michael Hedegaard Lyng, President & CEO på NKT. 

Kablarna är planerade att tillverkas vid NKT:s anläggning i Karlskrona under 2018, då projektet förväntas färdigställas under 2019. För Eidsiva Nett AS säkerställer den nyckelfärdiga lösningen effektiviteten och reducerar antalet gränssnitt som sänker de övergripande projektriskerna.

NKT har stor erfarenhet av projekt i Norge och utför för närvarande beställningar på kabelsystem för att få ström från olje- och gasplattformarna Johan Sverdrup och Martin Linge i Nordsjön. NKT har tidigare även levererat kabelsystem till plattformarna Goliat, Gjøa och Troll A.  

Ordervärdet för Mjøsa-projektet ligger under NKT:s vanliga gräns avseende värde för tillkännagivande och påverkar inte företagets finansiella utsikter för 2018.


Kontakt

Pelle Fischer-Nielsen, External Communications Officer,
+45 2223 5870, pelle.fischer-nielsen@nkt.com

Hitta en kontakt nära dig