Uppdatering från NKT rörande situationen med COVID-19

På NKT är vi ledsna att se den påverkan Coronaviruspandemins har på människor, företag och samhällen över hela världen. Hos NKT kommer säkerheten först och det innebär att vår viktigaste prioritering är våra anställdas hälsa och säkerhet. Därför har vi vidtagit omfattande förebyggande åtgärder för att undvika spridning av virus till våra kontor och anläggningar för att kunna bevara produktionen och fortsätta betjäna våra kunder. I den nuvarande situationen förväntar vi kunna upprätthålla vår produktion.

Vi tar vårt sociala ansvar mycket allvarligt. Vi följer rekommendationer från nationella och lokala myndigheter i största möjliga utsträckning för att våra hälso- och sjukvårdssystem ska kunna tillhandahålla nödvändig vård till de som är mest utsatta för Coronaviruset.

Klicka här för att läsa det öppna brevet till partners och kunder från NKT:s VD Alexander Kara

Hitta en kontakt nära dig