Om oss
Excellence 2020 logo

Strategi

Vi har en tydlig vision: Genom att eftersträva högsta kvalitet kommer vi att vara det bästa kraftkabelföretaget 2020, för våra kunder och våra medarbetare. För att kunna nå dit måste vi eftersträva hög kvalitet i allt vi gör. 

EXCELLENCE 2020 är vår strategiplan för att gå vidare till nästa kvalitetsnivå när det gäller kundnöjdhet, medarbetarengagemang och ekonomisk styrka.

EXCELLENCE 2020 lanserades 2015 som ett naturligt steg efter vårt kostnadsminskningsprogram DRIVE, som inleddes 2013. Huvudfokus för EXCELLENCE 2020 är lönsamhet och fokuserad tillväxt.

The NKT Power House

EXCELLENCE 2020 är  den vägledande planen för NKTs omvandling och den består av flera olika delar och initiativ. Vi kallar den NKT Power House.

Genom NKT Power House kan vi utvecklas mot hög kvalitet med vårt syfte som grund och vår vision som tak. Första våningen är våra värden, som är en del av grunden. På andra och tredje våningen får vi saker att hända genom våra ”must-win battles” och segmentinitiativ.

Allt vi gör är kopplat till NKT Power House och vår resa mot hög kvalitet.

Vision: Vårt företags inriktning

Segmentsinitiativ: De strategiska projekt som driver vår verksamhet

Strider som måste vinnas: De organisationsövergripande strider vi måste vinna för att lyckas

Värden: Vägleder vårt agerande och är grunden för allt vi gör

Syfte: Kärnan i NKT-identiteten – det är därför vi finns

Strategiska mål

För att följa upp framgången och utvecklingen mot vår vision att bli det bästa kabelföretaget för våra kunder och våra medarbetare har vi tre strategiska mål som ska vägleda oss: 

Bli våra kunders förstahandsval

Vi strävar efter att bli det bästa varumärket för våra kunder och partners,  genom att erbjuda våra värdefulla och omfattande expertkunskaper samt produkter av hög kvalitet samt genom att vi arbetar för att leverera kompletta lösningar och samarbetar med våra kunder så mycket som möjligt. Vi använder Net Promotor Score (NPS) för att mäta vår kundnöjdhet med ett mål på 50 % eller mer till 2020. 

Ha de mest engagerade medarbetarna i branschen

Vi vill vara ett av de bästa företagen i vår bransch mätt utifrån medarbetarengagemang. Vi har ett mål om att ha ett Employee Engagement Index över 80 % till 2020, vilket är avsevärt högre än branschgenomsnittet på ~60 %.

Förbättra vår ekonomiska styrka

Det är viktigt att vi utvecklar våra långsiktiga ekonomiska resultat för att kunna behålla vår position som branschledande och bygger vidare på de ständiga lönsamhetsförbättringarna sedan 2013. Vi har ett mål om att nå en avkastning på sysselsatt kapital (RoCE) på 13 % eller mer till 2020.

vision

Vision

Låta vår tydliga och ambitiösa vision vägleder oss mot hög kvalitet

values

Värden

Våra värderingar beskriver de beteenden vi uppvisar för att uppnå hög kvalitet

Hitta en kontakt nära dig