Om oss

Strategi - Vision & Syfte

 Överlag har NKT ambitionen att vara det bästa företaget för aktieägare, kunder och anställda

Strategi: Excellence 2020

Den nuvarande visionen för NKT bygger på vår strategi "EXCELLENCE 2020", som lanserades i september 2015, och som fokuserar på de dubbla målen att öka lönsamheten och målinriktad tillväxt. Dessa mål skapades utöver vår ständiga filosofi att leverera högsta kvalitet och de effektivaste lösningarna till våra industriella partners, samtidigt som vi fortsätter att tänja på gränserna till teknikens möjligheter.

Strategin Excellence 2020 fokuserar på viktiga områden som måste förbättras så att vi kan nå vårt slutmål, vilket vi kommer att stödja med olika innovationer och initiativ i hela verksamheten.

 

 

Strategiska mål

Överlag har NKT ambitionen att vara det bästa företaget för aktieägare, kunder och anställda vad gäller:

>13 %
ATT FÖRVERKLIGA ROCE
1.
ATT BLI KUNDENS FÖRSTAHANDSVAL
>80%
ATT UPPNÅ ETT "EMPLOYEE TRUST INDEX" PÅ

Att förverkliga RoCE >15%

Det är av avgörande vikt att NKT utformar finansiella mål på lång sikt för att behålla sin position som branschledare och bygger vidare på den växande drivkraften från den förbättrade lönsamhet som uppnåtts sedan 2013.

Att bli kundernas förstahandsval

NKT kommer att sträva efter att bli det föredragna varumärket för sina kunder och partners genom att erbjuda våra värdefulla och omfattande expertkunskaper tillika produkter av hög kvalitet samt genom att sträva efter att tillhandahålla kompletta lösningar och samarbeta med våra kunder så mycket det går.

Att uppnå ett "employee trust index" på >80%

Vi tror att en hög grad av medarbetarnöjdhet inte bara är ett viktigt mål i sig själv, utan även är avgörande för att hjälpa oss att uppnå ovanstående mål.

Att genomföra Excellence 2020 kommer vi att vara det bästa företaget för kraftkabel år 2020 i våra kunders och medarbetares ögon

Vår vision är både enkel och ambitiös. Genom att utveckla vår överlägsenhet i allt vi gör och tillverkar kommer vi att vara det bästa företaget för kraftkabel år 2020 i våra kunders och medarbetares ögon.

Med ”bäst” menar vi att vara det företag våra kunder helst gör affärer med. Vi vill att våra kunder ska välja oss för att vårt överlägsna kunnande och för att vi har produkter och lösningar av världsklass.

Vi vill också vara en förträfflig arbetsplats där branschens bästa personer helst gör sin karriär och utvecklar nya, överlägsna idéer tillsammans med synnerligen kompetenta medarbetare från hela organisationen, som ett gemensamt företag.

Vårt syfte

Our passion brings power to life. Detta är vårt syfte och anledningen för oss att göra affärer. Det är en mening som sammanfattar varför vårt företag finns och samtidigt utgör grunden för allt vi gör
I en global och sammankopplad värld är energin avgörande. Energin är grundvalen för alla saker vi tar för givna i vår kultur. På NKT spelar vi en viktig roll genom att leverera energi till världens samhällen och få den att leva.
Vårt syfte bygger på en lång och ärorik historia i kabelbranschen. Våra produkter är tekniska till sin natur. Men för oss är de mer än så.

Vårt syfte har en trefaldig mening:

 

1. För det första handlar det om fysisk transport av energi via kablar som går från punkt A till punkt B.
 

2. För det andra handlar det om att bidra till samhället. Vi för in energin i livet i alla dess meningar. Vi hjälper till så att tåg kan rulla, städer har belysning, vi hjälper hållbar energiproduktion att nå förbrukarna.

3. För det tredje handlar det om att skapa energi i vår organisation genom att göra det möjligt för oss att visa upp vår fulla potential

Historia

Vår långa historia har format vår nuvarande position och ger oss värdefulla erfarenheter.

Våra värderingar

Våra värderingar beskriver hur vi ska göra för att bli excellenta.

Hitta en kontakt nära dig