Om oss
Excellence 2020 logo

Segmentsinitiativ

EXCELLENCE 2020-strategin inkluderar en detaljerad plan för varje affärssegment som stöds av de strider som måste vinnas/ våra ”Must-win battles”. Eftersom segmentens storlek, omfattning och utvecklingspotential ser olika ut kräver de olika strategiska tillvägagångssätt som definieras i tre riktningar: 

Utvecklas och växa

Attraktiva marknader med tillväxtpotential:

  • Fokus på innovation och differentiering 

  • Förbättra offshore-tjänster och expertkunskaper

 AC/DC HV Offshore

DC HV onshore

Tillbehör

Service och installation

Fokus på lönsam tillväxt

Fragmenterade råvarumarknader:

  • Fokus på kostnader

  • Koncentrera sig på lönsamma kunder och marknader

  • Förbättringar av servicenivå

Byggnadskablar och lågspänning

Mellanspänning

Omvandling

Marknader som NKT tror på, med behov av omstrukturering:

  • Förbättra försäljningskvaliteten och överbrygga produktgap

  • Åtgärda verksamhetsmodellen och minska kostnaderna

AC high-voltage onshore

Järnväg

values

Värden

Våra värderingar beskriver de beteenden vi uppvisar för att uppnå hög kvalitet

strategy

Strategi

Läs mer om vår Excellence 2020-strategi

must win battles

Strider som måste vinnas

Viktiga områden som är avgörande för att vi ska nå våra strategiska mål

Hitta en kontakt nära dig