Om oss
Excellence 2020 logo

Strider som måste vinnas

För att stödja den tydliga visionen EXCELLENCE 2020 har vi definierat fyra strider som måste vinnas och som är nyckeln till att nå våra strategiska mål. De strider som måste vinnas är:

Säkerhet, personal och organisation

 • Säker arbetsplats och miljö
 • Slimmad, engagerad och flexibel organisation
 • Ledarskapskompetens av hög kvalitet som utvecklar och attraherar de bästa medarbetarna

Operativ och kommersiell kvalitet

 • Förbättrade affärsprocesser
 • Slimmad och effektiv drift, administration och stödfunktioner 
 • Försäljnings- och prissättningskapacitet som är bäst i sitt slag

Material- och produktutveckling

 • Vitaliserad produktutveckling och portföljförvaltning
 • Överbrygga gap luckor vad gäller befintliga kunders behov och proaktivt identifiera framtida behov
 • Stärka materialutvecklingskapacitet  

Digitalisering

 • Av interna processer och arbetssätt
 • Av utbudet av produkt- och lösningar
 • Av kundgränssnitt 
vision

Vision

Låta vår tydliga och ambitiösa vision vägleder oss mot hög kvalitet

strategy

Strategi

Läs mer om vår Excellence 2020-strategi

values

Värden

Våra värderingar beskriver de beteenden vi uppvisar för att uppnå hög kvalitet 

Hitta en kontakt nära dig