Om oss
Excellence 2020 logo

Våra värderingar

Våra värderingar beskriver den kultur som vi strävar efter att uppnå och som gör det möjligt att förverkliga vårt syfte såväl som att uppnå vår vision och strategi. De beskriver de beteenden som får oss att vara excellenta i det sätt vi leder, servicen till våra kunder och hur vi engagerar oss själva och våra kollegor / anställda.

 

 

Safety first

Ingen ska behöva komma hem från jobbet med sämre hälsa än han/hon hade vid ankomsten till jobbet. I vår bransch finns det en uppenbar risk för dem som arbetar med installation att utsättas för och komma i kontakt med elektricitet. Men den fysiska risken ska minimeras i allt vi företar oss, vare sig det gäller arbete med verklig ström och kablar eller att köra våra truckar eller förflytta sig inom våra fabriker. Vidare ska människorna psykologiskt känna sig så trygga att de vågar framföra sina idéer och funderingar. Det sistnämnda är särskilt viktigt för de andra värderingarna.

Have backbone, disagree and then commit

De bästa idéerna kommer inte från det ensamma geniet som arbetar på egen hand. De bästa idéerna hittar man genom att konstruktivt diskutera innovativa idéer utan att oroa sig för vems idé det var. De bästa idéerna uppstår genom passionerad oenighet samtidigt som man aktivt lyssnar. I slutänden ställer vi oss alla bakom den bästa och mest stödda idén, även om den inte var vår egen eller ens den idé vi tyckte bäst om.

Embrace and drive change

Våra konkurrenter, våra kunder och våra leverantörer står inte stilla. Även vi behöver engagera oss i att varje dag hitta förbättringar. Vi åtar oss inte bara att vara öppna för dessa förbättringar, utan även förverkliga dem. Och vi åtar oss att förverkliga dem genom att arbeta tillsammans som ett team. Vi samarbetar som ett team genom att redan från början engagera rätt personer. I allt från att förstå svårigheterna och utmaningarna till att skapa lösningar och fatta beslut.

Be passionate and determined

Vi arbetar för ett företag som bidrar mycket till samhället. Vi för in energin i livet i alla dess meningar. Vi hjälper till så att tåg kan rulla, städer har belysning, vi hjälper hållbar energiproduktion att nå förbrukarna. Vi för också in energi i tillvaron i våra team genom att låta oss själva ta tillvara vår fulla potential. Och vi är fast beslutna att fortsätta hitta ännu bättre sätt att föra in mer energi i tillvaron. Vi är stolta att kunna berätta om dessa betydelser för våra kollegor, våra leverantörer, våra kunder och de samhällen vi lever i.

Strategi

Läs mer om vår Excellence 2020-strategi

vision

Vision

Låta vår tydliga och ambitiösa vision vägleder oss mot hög kvalitet

must win battles

Strider som måste vinnas

Viktiga områden som är avgörande för att vi ska nå våra strategiska mål

Hitta en kontakt nära dig