Afrati-Avlida, Grekland

Genom att leverera en förbindelse mellan Greklands näst största ö, Euboea, och det grekiska fastlandet genomförde NKT ett viktigt  och krävande under-havet-kabelprojekt för det grekiska kraftöverföringsnätet. Denna totalentreprenad innebar betydande tekniska utmaningar med bland annat ett avsnitt under havet vid hängbron i Chalkida där det krävdes långa borrningar under havsbotten. Projektet i sin helhet omfattade både planering, leverans och installation av två kompletta 13,5 km långa kretsar med 400 kV jordkabel och allt monterings- och provningsarbete. Projektet beställdes ursprungligen av Public Power Corporation SA, Greklands största kraftbolag, och överläts sedan på ADMIE SA (då ändringar i grekisk lag krävde att kraftöverföringsprojekt lades ut på nytt). Arbetet med projektet slutfördes framgångsrikt i augusti 2013.

Totalentreprenad för kabelprojekt inklusive planering, konstruktion och produktion av kablar och tillbehör, projektledning, installation utförd av egna installatörer och slutprovning.

80 km installerat

1 x 2 000 mm2 400 kV koppar-
PEX-kabel med APL

2010 - 2013

Public Power Corporation SA (PPC)

Chalcis (Chalkida), Euboea, Grekland

 

 

Hitta en kontakt nära dig