Beddington / London, England

Optimering av energiförsörjningen i södra London.


Elnätet i Croydon söder om London utökades från 275 kV till 400 kV. Det så kallade Beddington-projektet utgjorde en viktig del i denna utbyggnadsplan. En 10 km lång tunnel med en diameter på 3 meter borrades för kabelläggning mellan stationerna i Beddington och Rowdown. Tack vare denna tunnellösning slapp man trafikstörningar under byggnationen, undvek problem med den befintliga infrastrukturen under jord och kunde genomföra en effektiv installation. NKT fick kontraktet för totalentreprenaden som omfattade allt från utveckling till tillverkning av kablar och tillbehör. Installation på plats inklusive slutprovning och efterföljande projektgodkännande av kunden var också en viktig del av kontraktet.

 

 

En 10 km lång tunnel med en diameter på 3 meter byggdes mellan transformatorstationerna i Beddington och Rowdown i London.

30 km installerat

400 kV 2 500 mm2 koppar-PEX-kabel
med brandhärdig APL-yttermantel

februar1 2006 - juli 2011

National Grid, England

Beddington, England

 

 

Hitta en kontakt nära dig