Caithness-Moray-länken, Skottland

Investeringar i sektorn för förnybar energi i Skottland har ökat betydligt under de senaste tio åren. För att tillgodose denna nyutvecklade produktionskapacitet och säkerställa framtida energiförsörjning i hela Storbritannien, krävs en kraftig förstärkning av transmissionsnätet som betjänar norra Skottland. Projektet Caithness-Moray motsvarar en investering på 1,1 miljarder GBP från SSEN, fokuserat på en sjökabel som är kapabel att klara upp till 1200 MW under Moray Firth. Med tillhörande förstärkning av det befintliga transmissionsnätet på land kommer projektet att representera den största investeringen i norra Skottlands elnät för utveckling av vattenkraft sedan 1950-talet.

NKT spelar en nyckelroll i projektet genom att konstruera, tillverka och installera 320 kV högspänning (HVDC) sjö- och markkabelsystem som täcker en total överföringslängd på 160 kilometer. Länken ansluter elnätet på båda sidor av Moray Firth med världsledande och väletablerad HVDC-kabelteknik från NKT med minimal visuell påverkan.

Installationen av det 113 km långa sjökabelsystemet var jungfruprojektet för vårt specialbyggda kabelfartyg NKT Victoria. Det kan rymma 9000 ton kraftkabel och erbjuder toppmodern kabelförläggning. Vår kunskap om offshoreteknik och kabelteknik underlättar en effektiv installation med kabeln i fokus och som därigenom minskar riskerna. Fartygets dynamiska positionering (DP3) och fjärrdrivna kameror och ekolod möjliggjorde hög precision vid installation av kabeln. Den framgångsrika första installationen var en sann milstolpe både för projektet och för oss.

Länken har kapacitet upp till 1.200 MW (megawatt)  - motsvarande elbehovet för cirka två miljoner människor.

160 km installerat

320 kV extruderat HVDC-kabelsystem, inklusive 2x113 km sjökabel och 2x20 + 2x28 km PEX-kablar för mark.

Startade 2014 och pågår

Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN)

Moray Firth, Skottland

 

 

Hitta en kontakt nära dig