Cork Harbour, Irland

St Patrick´s Day den 17 mars är årets viktigaste dag i Irland. 2011 var den också en viktig dag för NKT. Efter mindre än ett år av förberedelser och planering var den 4,5 km långa kabeln mellan Glanagow och Raffeen framgångsrikt lagd och installerad. Cork Harbour är en av världens största naturhamnar och ligger mellan dessa två transformatorstationer. Genom att hantera de extremt svåra miljöförhållandena och framgångsrikt lägga kabeln längs en trafikerad transportväg gav NKT prov på engagemang och kompetens.

Hantering av en totalentreprenad omfattande allt från projektplanering till installation.

4.5 km

22,5 km 220 kV HV-landkabel med en ledare
18 km 220 kV HV-sjökabel med en ledare
Avslutningar och raka skarvar

february - juli 2011

ESB Networks, Ireland

Cork Harbour, Ireland

 

 

Hitta en kontakt nära dig