NAaN, Nya Zeeland

Under 2014 slutförde NKT ett komplext projekt som pågått i tre och ett halvt år för att förstärka och förbättra elkraftsöverföringen i Aucklands storstadsområde, en kraftigt befolkad del av Nya Zeeland. Detta arbete utfördes på uppdrag av Transpower, ett statligt ägt bolag som ansvarar för elkraften i Nya Zeeland. Projektet omfattade leverans och installation av totalt 19 km specialutvecklad jordkabel under svåra förhållanden där högsta möjliga driftsstandard krävdes, särskilt med avseende på säkerhet och riskmedvetenheten. Utmaningarna bestod bland annat i att installera en 9 km tunnel längs andra spänningsförande kretsar samt att göra installationer längs vägar och broar i en starkt trafikerad storstadsmiljö. Utöver de betydande operativa, tekniska och logistiska utmaningarna övervann NKT de kulturella och geografiska svårigheter som var förknippade med detta globala projekt som involverade aktörer i såväl Nya Zeeland och Australien som i Europa och på andra platser runt om i världen.

Leverans och installation av totalt 19 km specialutvecklad jordkabel under svåra förhållanden där högsta möjliga driftsstandard krävdes, särskilt med avseende på säkerhet och riskmedvetenheten

19 km installerat

PEX-isolerad 1-ledarkabel med
2 500 mm² kopparledare

2011 - 2014

Transpower

Auckland (Nya Zeeland)

 

 

Hitta en kontakt nära dig