Delft, Nederländerna

Randstad-regionen är en storstadsregion som bildar en ring som omfattar de fyra största städerna i Nederländerna: Amsterdam, Rotterdam, Haag och Utrecht. Två nya 380 kV-förbindelser, Zuidring och Noordring, har konstruerats för att säkerställa den framtida elförsörjningen i området. Zuidring förbinder de två stationerna Wateringen och Bleiswijk. Den är cirka 25 km lång. Omkring 11 km har installerats som jordkabelsystem medan den återstående delen består av luftledningar. Kabelförbindelsen består av två dubbla kretsar vilket innebär att tolv enledarkablar har lagts parallellt. Totalt har 132 km 380 kV-kabel installerats.

Totalentreprenad inklusive konstruktion, tillverkning och leverans av kablar och tillbehör, väg- och vattenarbeten, anläggningsarbeten, installation, kabelläggning och provning

132 km installerat

380 kV, 2500 mm² PEX-kabel

april 2011 - november 2012

TenneT TSO B.V.

Delft (Nederländerna)

 

 

Hitta en kontakt nära dig