Tjänster

Att förbereda sig för den nya standarden

Vad innebär det för mig som:

Tillverkare

För att kunna garantera att produktens egenskaper stämmer överens med deklarerade prestanda måste de tillverkare som producerar kablarna enligt den nya standarden använda ett oberoende tredjepartsorgan för testning samt fabriksinspektioner. Först efter godkänt test och upprättad prestandadeklaration får produkten CE-märkas. Alla förpackningar från NKT som omfattas av CPR kommer både att CE-märkas och märkas med CPR-brandklass.

Beställare

Beställare såsom byggnadsingenjörer, arkitekter och konstruktörer måste vara förtrogna med den nya standarden och vad den innebär, vilka produkter den omfattar och hur man väljer rätt kabel för respektive byggnadsklass.

Grossister

Grossister måste vara förtrogna med den nya standarden, vad den innebär och vilka produkter som omfattas och ha rätt sortiment i lager. Grossister räknas som tillverkare om de är först med att introducera utomeuropeiska produkter på marknaden (se informationen för tillverkare ovan).

Underleverantör

Underleverantörer måste vara medvetna om förändringen och välja rätt kablar utifrån specifikationer, ritningar eller liknande underlag. Kablarna kommer inte att ändras när det gäller utseende och namn. Det viktiga är att kontrollera att kabeln är CE-märkt och har rätt brandklass. Fullständig information om kabelns brandegenskaper finns i prestandadeklarationen (DoP) på tillverkarens webbplats.
Alla kabelförpackningar från NKT kommer att vara CE-märkta och märkta med CPR-klass.

Hitta en kontakt nära dig