Tjänster

Vi kan göra jobbet åt dig - mer än 100 års erfarenhet!

Erfarenhet räknas i kraftkabelindustrin. När det gäller installationer har NKT mer än 100 år av expertis från större projekt över hela världen.
Vårt företag är leverantör med spetskompetens och kunder över hela världen, med stor erfarenhet av hela kabeldragningsprocessen. Vi planerar, tillverkar och installerar högkvalitetskablar och tillbehör för elektrisk infrastruktur, konstruktion samt järnvägs- och fordonsindustrin.
Vi arbetar med mellanspänningskablar upp till 550 kV-kablar och arbetar både onshore och offshore, och utvecklar skräddarsydda tjänster som helt uppfyller de stränga kraven från våra kunder.
Installation är en ständigt föränderlig sektor av vårt arbete, och det är därför vi arbetar så målmedvetet med innovation. Vi investerar ständigt i utbildning av våra installationsteam liksom teamen från ackrediterade partner. Utbildningarna levereras från våra professionella utbildningscentra i Köln och Berlin. Detta rustar vår specialiserade personal att utveckla kreativa och hållbara, avancerade lösningar för varje kund.
Ett program för regelbundet, effektivt underhåll är viktigt att bibehålla kabeleffektiviteten. Vår installationsteam installerar inte bara kabelsystem utan servar dem också, vilket minskar behovet av ytterligare investeringar, samtidigt som det höjer försörjningstryggheten och minimerar driftstopp i händelse av fel.
Lika viktigt är att vi arbetar målmedvetet med hälsa och säkerhet i hela vår verksamhet. NKT är SCC-certifierade (Sicherheits-Certifikat-Contraktoren) i Tyskland, vilket är en garanti för att vårt arbete håller allra högsta standard.

 

 

Success stories

Vi har framgångsrikt avslutat många framstående  referensprojekt . Läs mer om våra success stories. 

Läs mer
Hitta en kontakt nära dig