Tjänster

Service av landbaserade kablar – oöverträffat effektiv service, oavsett kabeltyp

Kraftkablar är mycket robusta och upphör nästan aldrig att fungera. Trots det krävs det bara ett oturligt grävarbete för att råka kapa kabeln. I det läget blir det oerhört viktigt att få kabeln tillbaka i drift igen – så snabbt som möjligt.

NKT har en lång tradition av att tillverka och reparera en mängd olika typer av landbaserade kablar, t.ex. extruderade kablar (XLPE), massimpregnerade kablar (MI), trycksatta gasfyllda kablar samt oljefyllda kablar. Med cirka 600 manår av intern erfarenhet inom äldre kabelteknik i kombination med ingående kunskaper om modern teknik, vet vi att olika typer av kabelsystem ställer olika krav på underhåll och övervakning för att en optimal drift ska kunna säkerställas. Tillsammans med kabeloperatören skräddarsyr vi en önskad nivå av service och beredskap, vilket resulterar i minskad tid för driftstopp. 

Servicekvaliteten måste vara den bästa möjliga för att kunna säkerställa snabba reparationer och undvika framtida problem. Komplexiteten hos dessa reparationsuppdrag ökar i och med förekomsten av olika spänningsnivåer och installationsmetoder. På NKT har vi cirka 80 år av beprövat kunnande, hantverk, säkerhetsmedvetande, reservdelstillgänglighet, anpassningsbarhet och snabbhet bakom oss.

Bredden och djupet av vår kunskap och förmåga gör omfattningen av vårt serviceerbjudande unikt på marknaden. Dra nytta av vår systematiska syn på underhåll och låt oss ta hand om ert kabelsystem så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

 

Serviceutbud för landbaserade kablar

Välj från ett brett utbud av erbjudanden för planerad och oplanerad service av landbaserade kablar.

 

Reparationsberedskap

Beredskap är nyckeln till ett framgångsrikt reparationsarbete. Vi kan skräddarsy en beredskapsplan för dig och redogöra för exempelvis de uppgifter, tillstånd, certifikat, kontakter och reparationsscenarier som är nödvändiga för att reparationer ska kunna utföras snabbt och säkert. Planen ses över regelbundet – baserat på teknisk utveckling samt eventuella ändringar i marknads-, miljö- och egendomsförhållanden – i samarbete med våra kunder i en beredskapsworkshop för kabelreparationer.

Övervakningslösningar

Det skall vara möjligt att på distans kontrollera kabelns skick för att möjliggöra en effektiv underhållsstrategi. Vi ser också till att kabelbelastningen alltid är anpassad efter de aktuella förhållandena. Vi hjälper till att identifiera risken för framtida kabelskador i god tid så att dessa kan förebyggas. På så vis kan ni dra nytta av högsta möjliga tillgänglighet för kabelsystemet, oavsett vilka specifika villkor som gäller för er kabel.

Underhåll

Gedigen erfarenhet och expertis är nödvändiga komponenter för ett högkvalitativt kabelunderhåll. Underhåll måste utföras regelbundet för att tillförlitlig drift ska kunna säkerställas. NKT kan erbjuda en omfattande uppsättning underhållsprocedurer, inklusive besiktning, rengöring, kontroll av förbrukningsvaror, mätning, påfyllning, datainsamling och rapportering. Alla procedurer är tillgängliga, oavsett typ eller ålder på den kabel det gäller. 

Reservdelshantering

Om ett kabelbrott skulle uppstå är det viktigt att veta att alla nödvändiga reservdelar är lättillgängliga. NKT har en strukturerad metod för att säkerställa att våra kunders reservdelslager alltid är uppdaterade, något som är nödvändigt eftersom delarnas tillstånd försämras över tiden. Vårt serviceteam kommer med jämna mellanrum att inspektera ert reservdelslager för att säkerställa att det är tillräckligt för kabelreparation, med fokus främst på kablar, skarvar och kabeltillbehör. Baserat på resultatet från inventeringen kan vi ersätta de nödvändiga delarna åt er, eller så kan ni välja att göra detta själv.

Alltid tillgängliga resurser

I händelse av kabelhaveri är tiden kritisk. Vår tjänst ger kunder med servicenivåavtal (SLA) en garanti för att rätt resurser kommer att vara tillgängliga dygnet runt sju dagar i veckan för att hjälpa er om det skulle uppstå ett avbrott. Eftersom priset är fast behöver ni inte bekymra er över prisdiskussioner under ett driftstopp. Ni är garanterade telefonkontakt med en kabeltekniker inom 30 minuter efter att ni rapporterat felet.

Felsökning

Vid behov kan mobiliseringen av en reparationsoperation inledas direkt efter att ett samtal har tagits emot. NKT:s servicebilar är utrustade med testad och kalibrerad utrustning så att våra duktiga och erfarna servicetekniker ska kunna göra de eventuella fältmätningar som behövs. Våra servicetekniker använder en kombination av olika metoder, delvis med stöd från vår tekniska avdelning, för att hitta den kabelsektion där felet uppstått.

Kabelskarvning och anslutning

Kabelskarvning är ett hantverk som tar många år att lära sig, särskilt när det gäller arbete med trycksatta gasfyllda kablar. Våra skarvningstekniker kommer från vår egen installationsavdelning, vilket innebär att de ägnar all sin tid åt skarvning och anslutning. Vi levererar kompletta skarvningslösningar som förutom våra teknikers gedigna kunnande också omfattar all nödvändig utrustning för skarvning. Vi erbjuder helhetslösningar för kabelskarvning och anslutning.

Varje minut räknas

Är ni beredda på ett kabelbrott? En ordentlig titt på verkligheten för kabelservice 

Sjökabelservice

Våra produkter och serviceavtal för havsbaserade kabelsystem.

Broschyr

Modulbaserat serviceavtal för högspänningskabelsystem, anpassat efter era behov.

Kontakt

Kontakta NKT kabelservice för att få veta mer om hur vi kan minska era stilleståndstider vid kabelbrott.

Skagerrak 2 cable repair

The Skagerrak 2 interconnector was damaged due to external impact. Learn more about how it was restored to operation.

Insikter från NKT

NKT:s erfarenheter av kabelservice går tillbaka till 1940-talet. Lär av våra experter.

Hitta en kontakt nära dig