Tjänster

NKT Technology consulting

NKT är en världsledande leverantör av kablar till energisektorn. NKT stärker nu ytterligare sin forskning och utveckling genom förvärv av delar av ABBs svenska forskningscenter i Västerås och grundandet av ett teknikkonsultcenter.

Centret i Västerås har mer än 100 års historia av att arbetat med och stödja lokala och globala industrier i tekniska utredningar, utvecklingsprojekt och forskningsprojekt. NKTs teknikkonsultcenter kommer baserat på denna gedigna erfarenhet och väletablerade tekniska infrastruktur bidra med nyckelresurser i NKTs interna projekt och erbjuda industrifokuserade tekniska konsulttjänster till externa parter.

NKT Technology Consulting

Läs mer om vår spännande enhet Technology Consulting på vår globala webbsida

Läs mer
Hitta en kontakt nära dig