Tjänster

Quick coil: making less, more

Quick coil är en samling flexibla elledningar med fördragen kabel som sparar tid och pengar. Quick coil-produkterna är effektiva och miljövänliga och bidrar till ett sundare yrkesutövande. Quick coil används i projekt där du måste använda stora mängder fördragna ledningar och använder stora mängder pappkartonger. Fördelarna med Quick coil talar för sig själva.

Produkter för installation

Titta närmare på våra lågspänningskablar för byggnation som lämpar sig för våra unika förpackningslösningar.

Läs mer
Hitta en kontakt nära dig