Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Sekretesspolicy för personuppgifter

1. Våra principer

På NKT prioriterar vi sekretess för personuppgifter för både våra onlinebesökare på vår webbplats och individer som besöker våra arbetsplatser. NKT har åtagit sig att följa kraven och skyldigheterna i samband med datasekretess i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning. För att säkerställa detta har vi säkra och adekvata databehandlingsrutiner på plats.
NKT samlar endast in personuppgifter om det finns ett legitimt intresse av att göra det, om vi har en skyldighet enligt ett avtal eller lagstiftning eller om vi får en persons samtycke. 
Denna integritetspolicy innehåller information om våra policyer för personuppgifter, användning, lagring och utlämnande i enlighet med tillämplig lag eller yrkesstandarder och gäller för följande scenarier:
 • Webbplatsbesök: När individer besöker och interagerar med vår webbplats och sociala medieplattformar, inklusive att surfa, skicka in formulär, registrera sig för nyhetsbrev eller få tillgång till information.
 • Personliga besök på våra arbetsplatser: När individer besöker våra lokaler och arbetsplatser.
NKT samlar in information för olika ändamål och behåller endast informationen så länge som det är nödvändigt.
Vi rekommenderar att du läser vår sekretesspolicy noggrant och kontaktar oss om du har några frågor eller funderingar angående personuppgifter. Om du inte samtycker till vår integritetspolicy ska du inte lämna dina personuppgifter på vår webbplats och ta bort cookies som placerats på webbplatsen.

2. Insamling och användning av personuppgifter

Vi samlar in och använder data i enlighet med gällande lagar och förordningar.
NKT samlar in uppgifter om kunder och besökare på den rättsliga grunden avtalsförpliktelse, berättigat intresse eller samtycke vid marknadsföring och behandlar information i enlighet med denna integritetspolicy. Innan vi samlar in några personuppgifter beskriver vi syftet med att samla in personuppgifter. Insamlade uppgifter kan innehålla ditt namn, din e-postadress, ditt kön, ditt telefonnummer, din adress, ditt användarnamn, ditt lösenord, din IP-adress, din bild och all annan information som du lämnar till NKT.
NKT samlar endast in känsliga uppgifter när de är relevanta för ett behandlingsändamål och de frivilligt har tillhandahållits av en individ, eller när sådana uppgifter är relevanta eller tillhandahålls i enlighet med lag eller yrkesnormer. Känsliga uppgifter omfattar personuppgifter om en individs ras, etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelse, politiska åsikter, sexuella läggning, fysiska eller psykiska hälsa, medlemskap i fackförening eller brottsregister.
Om de känsliga uppgifterna inte behövs för ett specifikt ändamål kommer vi att radera alla sådana uppgifter omedelbart.
NKT använder personuppgifter och annan tillhandahållen information endast för tidigare fastställda och överenskomna ändamål. Personuppgifter samlas in proportionellt och lagras tills det är nödvändigt att använda sådana uppgifter för ett specifikt ändamål.

3. Dina rättigheter

Rättelse
NKT måste se till att de personuppgifter vi lagrar är korrekta och uppdaterade. Du bör omedelbart meddela NKT om eventuella ändringar av dina personuppgifter eller om uppgifter som vi har är felaktiga. NKT kommer omedelbart att vidta åtgärder för att uppdatera eller ta bort felaktiga uppgifter.
Tillträde
Du kan när som helst begära tillgång till information om dina personuppgifter som lagras av NKT. Du kan också begära att dina personuppgifter raderas från NKT:s system. Efter din begäran kommer NKT att svara utan dröjsmål och inom en månad efter mottagandet av begäran.
Återkallande av samtycke
I de fall vi behöver ditt samtycke för att behandla dina uppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
Klagomål
Om du inte håller med om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett integritetsklagomål till oss enligt beskrivningen nedan. Du kan också lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten.
Hur du utövar dina rättigheter
Du kan skicka din förfrågan via e-post till compliance@nkt.com eller per post till NKT A/S, Vibeholms Allé 20, 2605, Brøndby, Danmark. När det gäller dina personuppgifter som samlas in när du går in på en av våra webbplatser eller lokaler, skicka din begäran via e-post till compliance@nkt.com eller till vår enhet som driver webbplatsen eller lokalerna. Listan över våra enheter med deras kontaktuppgifter finns här: Kontakt | NKT
Om du väljer att utöva dina rättigheter ber vi dig att tillhandahålla tillräcklig information, inklusive din adress och kontaktinformation. Vi ber dig också att inkludera det ämne som din begäran avser. Denna information gör det möjligt för oss att verifiera din identitet och behandla din begäran. Beroende på typen av begäran kan vi begära ytterligare information.
Om vi inte har uppfyllt dina förväntningar eller om du inte är nöjd med den information som lämnats eller det sätt på vilket din begäran har hanterats, rekommenderar vi att du först kontaktar oss med din begäran.
Du kan också lämna in ditt klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten eller ansöka om rättsligt skydd. Du hittar en lista över EU:s dataskyddsmyndigheter här: Våra medlemmar | Europeiska dataskyddsstyrelsen (europa.eu)
 

4. Delning och överföring av personligt identifierbara uppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med någon utanför NKT eller med icke-anslutna tredje parter, förutom av legitima skäl eller om det är nödvändigt för att utföra dina förfrågningar.
Du kan begära att NKT överför dina personuppgifter till andra företag eller tredje part. Tänk på att när vi väl har överfört dina personuppgifter kommer NKT inte att ansvara för de andra företagens integritetspolicyer.

5. Datasäkerhet och integritet

NKT ser till att data lagras och behandlas på ett strikt konfidentiellt sätt. Personuppgifter säljs eller lämnas inte ut till tredje part. NKT har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för personuppgifter. Vi garanterar inte säkerheten för några uppgifter som du överför till oss och du gör det på egen risk.

6. Information om cookies och användning av Google Analytics

Allmänt om cookies
NKT använder cookies för att förbättra webbplatsens användbarhet och funktionalitet. När du besöker vår webbplats godkänner du att NKT använder cookies enligt beskrivningen nedan, såvida du inte har ändrat inställningarna eller din webbläsare så att den inte accepterar cookies. I denna cookiepolicy kan du få tydlig och detaljerad information om vad cookies är, hur vi använder dem, vilken information vi samlar in och vem som får tillgång till den.
Genom att använda våra webbplatser godkänner du att NKT använder cookies enligt beskrivningen nedan, såvida du inte har valt bort cookies i din webbläsare. Om du inte har valt bort cookies vid tidpunkten för samtycket har du rätt att återkalla samtycket genom att blockera cookies i din webbläsare. För mer information om hur du blockerar och tar bort cookies, se avsnittet nedan.
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som webbplatsen placerar på din dators hårddisk, smartphone eller annan elektronisk enhet. Innebörden av ordet "cookies" i denna policy och i samtyckestexten inkluderar dock även andra typer av automatiserad datainsamling, t.ex. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), JavaScript eller cookies som placeras av andra typer av programvara. Ordet "cookies" avser även information om MAC-adresser och annan information om din enhet.
Det finns i princip två typer av cookies, "tillfälliga" cookies och "permanenta" cookies. De temporära kakorna är kopplade till det aktuella besöket på webbplatsen och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Däremot kommer permanenta cookies att lagras på din utrustning. Permanenta cookies raderar sig själva efter en viss period, men förnyas varje gång du besöker webbplatsen.
Vilka cookies används på www.nkt.com?
På NKT använder vi cookies för att avgöra hur besökare använder vår webbplats så att vi kan optimera upplevelsen.
Du kan hitta en detaljerad lista över cookies som vi använder på våra webbplatser och även hantera dina cookieinställningar genom att klicka på fingeravtrycksikonen som finns på vår webbplats. 
Google Analytics
Google Analytics övervakar användarens beteende. Nedan listas de olika cookies som används av Google Analytics:
 • Utma: håller reda på antalet besök du gör på webbplatsen (lagrad på din dator i 2 år).
 • Utmb och Utmc beräknar hur lång tid du spenderar på vår webbplats i varje session (Utmb lagras på din dator i 30 minuter medan utmc raderas från din dator när du lämnar vår webbplats).
 • Utmz ser vilken sökmotor du använder och vilka söktermer du använt (lagras på din dator i 6 månader).
 • Tag Manager: För att kontinuerligt kunna möta våra kunders behov använder vi en tag manager för att spåra mängden nedladdningar av pdf/dokument på webbplatsen.
Hur tar jag bort eller väljer bort cookies?
Du har möjlighet att ta bort de cookies som finns på din dator och du kan välja att inte acceptera användningen av cookies i framtiden. Du kan göra detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Hur du gör det beror på vilken typ av webbläsare du använder. som bör tillåtas, blockeras eller tas bort. Hur du gör det beror på vilken typ av webbläsare du använder. Tänk på att om du använder flera webbläsare måste du ta bort cookies i alla. Som användare måste du också vara medveten om att webbplatsen kanske inte fungerar optimalt om du tar bort eller blockerar cookies.

7. Prenumerera på vårt nyhetsbrev

På vår webbplats kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi samlar in och använder den e-postadress du anger för att skicka nyhetsbrevet till dig.
Om du vill få ett skräddarsytt nyhetsbrev kan du ge oss följande ytterligare information:
 • För- och efternamn
 • Titel
 • Stad, Land
 • Språk
 • Ämne(n) av intresse
För prenumeration på vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade dubbla opt-in-förfarandet. När du har prenumererat på nyhetsbrevet på vår webbplats skickar vi ett meddelande till den angivna e-postadressen och ber om bekräftelse. Om du inte bekräftar din prenumeration kommer din prenumeration automatiskt att raderas. För att förhindra missbruk av dina personuppgifter kommer vi att logga din prenumeration och bekräftelse, ange den IP-adress du använder när du prenumererar, tidpunkten för din prenumeration och bekräftelse, de meddelanden som skickas av oss angående din prenumeration och formuleringen av din prenumeration och bekräftelse.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev. För att förklara att du vill avsluta prenumerationen kan du använda respektive länk som finns i alla nyhetsbrev.
När du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att tas bort från vår databas.

8. Användning av kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt via kontaktformulären som finns på vår webbplats. I synnerhet kan du ge oss följande information:
 • Hälsningsfras, förnamn, efternamn
 • Företag
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Meddelande
 • Tillgänglighet i en kalender, t.ex. för en utbildning, mässa
 • Intresse för produkter
Vi samlar in, bearbetar och använder den information som du tillhandahåller via kontaktformulären uteslutande för att behandla din specifika begäran.

9. Användning av SalesViewer-teknik®

Denna webbplats använder SalesViewer-teknik® från SalesViewer® GmbH på grundval av webbplatsoperatörens legitima intressen (avsnitt 6 punkt 1 lit.f GDPR) för att samla in och spara data för marknadsförings-, marknadsundersöknings- och optimeringsändamål. För att göra detta, en javascript-baserad kod, som tjänar till att fånga företagsrelaterade data och enligt webbplatsanvändning. De data som samlas in med hjälp av denna teknik krypteras i en enkelriktad funktion som inte kan hämtas (så kallad hashing). Uppgifterna pseudonymiseras omedelbart och används inte för att identifiera webbplatsbesökare personligen. De uppgifter som lagras av Salesviewer kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och det inte finns några juridiska skyldigheter att behålla dem. Registreringen och lagringen av uppgifter kan när som helst upphävas med omedelbar verkan för framtiden genom att klicka på https://www.salesviewer.com/opt-out för att förhindra att SalesViewer® registrerar dina uppgifter. I det här fallet sparas en opt-out-cookie för denna webbplats på din enhet. Om du tar bort cookies i webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

10. Användning av Showpad

Våra säljare använder ibland Showpad. Det är en så kallad "Sales Enablement"-lösning som är processen att förse företag med information, innehåll, insikter, analyser och verktyg som hjälper marknadsavdelningar och/eller säljteam att bättre och mer rakt på sak engagera sig med säljteamen och/eller deras potentiella köpare under hela köpprocessen.
Showpad-tjänsten mäter engagemanget hos varje part som interagerar via tjänsten, analyserar deras beteende och profilerar dem, samt mäter attraktiviteten hos innehåll som delas med dem, i den utsträckning de interagerar med tjänsten inom tjänstens onlinemiljö som tillhandahålls av Showpad för och på uppdrag av NKT.
Showpad-tjänsten erbjuds som en "Software as a Service"-modell ("SaaS"), vilket är en licens- och leveransmodell för programvara där programvara lagras centralt och görs tillgänglig för flera användare över ett nätverk, inklusive genom interagerande produkter (inklusive frontend-klienter, appar, webbgränssnitt, plugin-program eller anslutningar till tredjepartsapplikationer).
Personuppgifterna behandlas inte i något annat syfte än att låta Showpad äga rum till förmån för och under NKT:s kontroll. Läs Showpads sekretesspolicy för mer information: https://www.showpad.com/privacy-policy

11. Externa tjänster eller innehåll på vår webbplats

Webbplatsen innehåller länkar som gör att du kan ansluta till andra webbplatser som drivs både av andra företag inom NKT-koncernen och av tredje part. Vi tar inget ansvar för den behandling av personuppgifter som kan komma att ske via och/eller i samband med tredje parts webbplatser.
Därför måste varje användare som besöker sådana webbplatser och/eller sociala plattformar via vår webbplats noggrant läsa de relevanta sekretesspolicyerna för att bättre förstå hur deras personuppgifter kommer att behandlas av tredje part som, i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga, kommer att tillhandahålla och hantera sådana webbplatser.

12. Datasekretess i våra lokaler och på våra webbplatser

Kamerans säkerhet
Alla våra anläggningar är utrustade med kameror. Dessa behövs för din säkerhet, för vår personals säkerhet och för att skydda vår egendom. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter via övervakningskameror är berättigat intresse, enligt definitionen i artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). De kategorier av personuppgifter som kan samlas in via övervakningskameror inkluderar bilder på individer, fordonsregistreringsnummer och andra personuppgifter som kan vara synliga på filmen. Personuppgifter som samlas in via CCTV-kameror kan lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra tredje parter enligt lag.
Använda vårt wifi-nätverk
Du kan använda vårt wifi-nätverk gratis när du besöker någon av våra webbplatser. När du är inloggad på vårt wifi-nätverk samlas vissa uppgifter, t.ex. din enhets identifikationsnummer (IP-adress), in automatiskt. Om några olagliga aktiviteter utförs från vårt wifi-nätverk kan vi blockera åtkomsten för den enhet som du använder för att använda vårt wifi-nätverk.
Reception
När du besöker någon av våra arbetsplatser behöver vi samla in dina personuppgifter, t.ex. ditt namn. Vi behöver dessa uppgifter av säkerhetsskäl.

13. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy kan du kontakta oss på compliance@nkt.com

14. Ändringar i sekretesspolicyn

NKT har rätt att ändra sekretesspolicyn med avseende på ny teknik, lagstadgade krav eller andra ändamål. Av denna anledning bör du besöka den här sidan med jämna mellanrum. Nedan visas det datum då den senaste versionen av denna policy laddades upp.
Senaste uppdatering: mars 2024

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
 • Image of europacable logo
 • Image of ecovadis logo
 • Image of Endorser Logo
 • The Copper Mark
Loading...