Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Välkommen till Technology Consulting i Västerås

Vi erbjuder skräddarsydd support för dina tekniska utmaningar

Vi har en lång erfarenhet av tvärvetenskapliga utredningar i samarbete med industripartner från olika branscher och sektorer, både i samband med långsiktiga utvecklingsprojekt och i tidskritiska felutredningar.
Med vår unika kombination av avancerade laboratorier och kompentens inom mekanik, elektrisk provning, kemi och material, kan vi erbjuda skräddarsydd support för att lösa dina tekniska utmaningar.
NKT HV Cables har alltid varit en av våra viktigaste partner, både genom vårt bidrag till R&D-projekt och teknisk support. Som en enhet inom NKT har vi möjlighet att fördjupa vårt samarbete inom forskning och utveckling kring kablar, samtidigt som vår konsultverksamhet inriktas alltmer på externa branschpartner.
Thomas Liljenberg
Director Technology Consulting
Laboratory technician technology consulting

Kemi och material

Våra djupa kunskaper om materialegenskaper gör att vi kan bistå i val av optimala material som bibehåller sin prestanda under produktens hela förväntade livslängd.

Lady working in tech lab
Ett optimalt material är bearbetningsbart, hållbart under drift och uppfyller tillämpliga krav till rätt kostnad. Vilken sammansättning som ger önskade fysiska egenskaper, hur parametrar i produktionslinjen påverkar dessa egenskaper samt de långsiktiga effekterna av den omgivande miljön på materialegenskaper är vissa av de aspekter som är mycket viktiga för säkerställandet av högkvalitativa produkter.
Vi är ett team med mer än 10 experter inom kemi och material, med lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med olika branscher för att lösa materialrelaterade utmaningar. Våra utredningar sträcker sig från oväntade fel, i många fall med allvarliga konsekvenser,  till val av material och kvalifikation av nya leverantörer. Vårt kemi- och materiallabb är utrustat med en rad olika avancerade analysinstrument som ger stor flexibilitet och kapacitet som stöd i forskning och utveckling och vid tekniska undersökningar.

Vi erbjuder support i

 • materialval,                                                                                                                     
 • materialkarakterisering,
 • åldringsegenskaper och livslängdsbedömningar av material
 • kompatibilitetstester,
 • kemisk sammansättning, spåranalys och detektering av föroreningar,
 • haveriutredning och felsökning,
 • korrosionsbedömning och ytbehandling.
 • washdown-provning av produkter och komponenter som t ex används inom livsmedelsindustrin.
 • Miljöpåverkan och kemikalielagstiftning
Amir Karim
Manager - Chemistry & Materials

Tillämpad mekanik

Vi hjälper aktörer inom global industri med att lösa avancerade mekaniska utmaningar varhelst de dyker upp under en produktlivscykel.

R&D engineer working in test lab
Vi är ett team på mer än 10 experter med mångårig erfarenhet och unik kompetens inom mekanik och dess tillämpningar, med inriktning på industriella produkter.  För att långtgående möta våra kunders mekaniska produktutmaningar, fokuserar vi på att hitta robusta och tillförlitliga lösningar.  Till vårt förfogande står förstklassiga laboratorier och en diger datorsimuleringskapacitet.  Detta kombinerar vi med en omfattande interdisciplinär erfarenhet och ett stark ådra av kreativ innovation.
Vi har bred erfarenhet av att utföra seismisk verifiering av komponenter och kompletta ställverk, felanalyser vid sprickor i offshore-plattformar, utveckling av verktyg för elektromagnetisk-termisk interaktion, fullskalekarakterisering av undervattenskablar samt mycket mer.

Vi erbjuder support inom

 • seismisk design och verifiering,
 • analys av utmattnings- och materialbrott,
 • mekanik- och flödesanalys inom multifysik,
 • designoptimering av  material och produkt,
 • bestämning av mekaniska materialegenskaper.
Giampaolo Martufi
Manager - Applied Mechanics

Elektrisk provning

Högspännings produkter och system ställer extrtemt höga krav på prestanda hos de ingående delar och komponenter. Att kunna testa egenskaperna i material, komponenter och produkter i en rad olika scenarier är en viktig del i både produktutveckling och felsökning.

two engineers in HV test hall
Utveckling av nya produkter kräver karakterisering av både ledande och isolerande material tillsammans med en rad tester på prototypkomponenter och produkter. Lansering av nya produkter på marknaden kräver ofta att ett godkänt laboratorium genomför tester i enlighet med internationella standarder så att nödvändiga certifikat kan erhållas. Vi har förstklassiga resurser som kan hjälpa till både vid standardiserad elektrisk provning och att anpassa eller ta fram metoder för specifika ändamål.

Vi erbjuder support i

 • certifieringsprovning (IEC) för utvalda produkter,
 • typprovning och acceptansprovning,
 • överspänningstester,
 • temperaturökningstester,
 • funktionsprovning,
 • provning och mätning i samband med R&D och utveckling av nya produkter,
 • testning av prototyper och nya produkter,
 • mätning av partiell urladdning.
Claire Pitois
Manager – Electrical Testing & Experiments

Some impressions of our work

Vaesterass site by night
Engineer testing
Engineer computer animation
HV cable testing

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
 • Image of europacable logo
 • Image of ecovadis logo
 • Image of Endorser Logo
 • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...