Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Lösningar för högspänningskablar

För en värld full av kraft

Våra högspänningskablar förenar avancerad kabeldesign, enastående produktkvalitet och installationsteknik med projektexpertis. Med smarta lösningar och tillämpade kunskaper från en rad olika projekt och spänningsnivåer kan vi tillhandahålla skräddarsydda kabellösningar som uppfyller varje kunds behov.

Användningsområden – ett urval

Vårt stora utbud av högspänningslösningar kan användas för en rad olika ändamål – nedan ges bara några exempel. Kontakta oss för mer information om produkter och installationer och få reda på mer om vår innovationsförmåga och våra beprövade, nyckelfärdiga lösningar.
  • Land- och havsbaserade kraftöverföringar
  • Anslutningar för havsbaserade vindkraftverk
  • Distribution av kraft på land
  • Kraft från land ut till plattform

NKT HV Solutions Video

Shetland pull-in

Våra produkter

Cable laying vessel NKT Victoria installing an offshore cable with platform Martin Linge in the background

Havsbaserade högspänningskablar

Vi är världsledande på havbaserade system för högspänningskablar och banade väg för branschens första HVDC-länk 1954. Även idag fortsätter vi att ta fram innovationer och är den första tillverkaren att ta fram och tillhandahålla 525 kV både för MI- och XLPE-isoleringsteknik.
Landinstallation NordLink

Landbaserade högspänningskablar

Vi designar, tillverkar och installera kabelsystem för högspänning och extra hög spänning för kraftöverföring direkt från kraftverk till primära distributionsnät. Varje del av våra lösningar utformas för att uppfylla alla specifika kundkrav, från tätbebyggda till miljökänsliga områden.

Utforska våra största projekt på en karta

Vi levererar hållbara lösningar för framtida generationer.
Läs mer
Reference map NKT
NKT cable pull in at Jersey
City calbe installation site in Liverpool
Offshore high voltage cable production at NKT facility in Karlskrona
Cologne
Cable loading on NKT Victoria
High voltage cable installation onshore
High voltage cable offshore installation for the Kriegers Flak windfarm

Våra lösningar

Vi erbjuder ett brett sortiment av heltäckande lösningar för att säkerställa att varje kabelprojekt skräddarsys till kundens behov. Vår vision och ständiga strävan efter att bli världens ledande leverantör av system för högspänningskablar fick mer fart 2017 efter det strategiska uppköpet av avdelningen för högspänningskablar på ABB. Idag tillhandahåller vi optimerade nyckelfärdiga lösningar baserat på vår erfarenhet och innovationskraft.

High voltage onshore cable installation with excavator

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...