Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

5 saker du behöver veta om CPR

22 juli 2019

Kan du din CPR? Lär dig grunderna och hjälp till att rädda liv. Varje år dödas 4000 européer i bränder - NKT och resten av energi- och byggbranschen kan hjälpa till att förändra det. Europacable har lanserat andra fasen av CPR-informationskampanjen efter en framgångsrik start. Kampanjen syftar till att förändra hur marknaden förstår effekterna av den förnyade byggproduktersförordningen (CPR) i kabelindustrin.

Shutterstock Placeholder
1. I Europa omkommer 4000 människor varje år i bränder. Det är upp till oss att hjälpa till att minska antalet.
Bränder i byggnader och vid anläggningsarbeten tar många människoliv. I Europa omkommer fortfarande 4000 människor varje år av bränder varav ca 100 personer i Sverige. CPR-klassificeringen möjliggör ett aktivt val av rätt produkt, för att uppfylla de nationella förordningar som är föreskrivna och reglerar den lokala brandsäkerheten.
Ökningen av kabeldragningar medför en högre risk för brandspridning vid val av fel kablar. Därför rekommenderar Europacable kablar med goda brandegenskaper.
2. Tydlig och enhetlig klassificering av brandegenskaper. Nu är det lätt att välja!
Byggproduktförordningen (CPR) ger ett gemensamt tekniskt språk för att bedöma produkternas prestanda. Den säkerställer att tillförlitliga uppgifter är tillgängliga för yrkesverksamma, offentliga myndigheter och konsumenter, så att de kan välja rätt kabel för rätt applikation i byggnader.
3. CE-märket och Prestandadeklarationen (DoP) är väsentliga. Lär dig mer om dem!
CE-märkningen är ett lagkrav som intygar att en produkt uppfyller samtliga relevanta direktiv och föreskrifter. CE-märkning enligt CPR kräver utöver CE-märket, också kompletterande information om produkten, dess certifiering och prestanda.
Prestandadeklarationen (DoP) är en verifikation på produktens prestanda. Dokumentet utfärdas av tillverkaren och ska även vara undertecknat av en ansvarig hos denne. Tillverkaren måste tillhandahålla Prestandadeklarationen på ett språk som är lätt att förstå eller på det språk som krävs av det EU-land där produkten ska tillhandahållas.
4. Dags att välja rätt kabel!
Varje EU-land reglerar vilken/vilka brandklasser som krävs för att säkerställa att man klarar att uppfylla nödvändiga krav på brandsäkerhet, vilken är beroende på typ av konstruktion och lokal byggteknik. Reglerna skiljer sig från land till land och det är en skyldighet för alla som jobbar med kabel att informera sig om de klasser som gäller i respektive land. I Sverige är det Boverket som ställer kraven för byggnader (BBR21 5:527) samt Transportstyrelsen/Trafikverket för tunnlar.
5. CPR är ditt ansvar också!
Oavsett vilken roll du har, jobbar du med kabel har du ett ansvar (juridiskt) för att produkten överensstämmer med CPR. Det innebär att grossister, konsulter och installatörer inom EU måste ta sitt ansvar för att distribuera, föreskriva och installera kablar i överensstämmelse med den harmoniserade standarden EN 50575.
Läs mer om ditt ansvar för brandsäkerhet och hur man uppfyller kraven: cpr.europacable.eu

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...