Om oss

Hur vi ser på samhällsansvar

För NKT är samhällsansvaret (Corporate Social Responsibility, CSR) kärnpunkten i allting vi gör och vi har levt i andan av våra värderingar under många års tid av goda affärer.

Sustainability report 2019

Sustainability report 2018

Rättvist, hållbart – och med ansvar

Vi har skrivit en etisk ståndpunkt och uppförandekod för NKT där vi uttrycker vårt koncerntäckande engagemang för dessa höga etiska ideal och vi rapporterar regelbundet om våra CSR-åtgärder via vårt program Global Reporting Initiative (GRI). Vi vill vara helt transparenta om hur vi arbetar och hur vi skapar mervärde.
Denna rapport innehåller nyckeltal som omfattar arbetsskador, CO2-utsläpp, materialförbrukning, miljörelaterade händelser och efterlevnad av ett antikorrupt beteende.

 

 

Vi visar vårt åtagande

Vi är medlem i FN:s initiativ Global Compact och har antagit höga standarder kring mänskliga rättigheter, arbetarrättigheter, förhindrande av korruption och miljöskydd.

Här hittar du mer information i vår årliga CSR-rapport.

 

 

Våra ansvarsområden

Företagets ledningspolicy

Företagets ledningpolicy har varit en del av värderingarna hos NKT under företagets hela, nästan 120-åriga historia.

Samhällsansvar

Som en av undertecknarna av FN:s Global Compact anser vi att en hälsosam, säker och mångsidig arbetsmiljö är grundläggande för vår kontinuerliga tillväxt.

Miljöansvar

Att ta hand om miljöns tillstånd i dag och i framtiden är en viktig del i verksamheten på NKT.

Kvalitetsansvar

Vårt arbete uppfyller specifika standarder och förväntningar från våra kunder, intressenter och oss själva.

Säkerhet

En säker och hälsosam arbetsmiljö är kärnvärderingen och en integrerad del i den nya affärsstrategin EXCELLENCE 2020

Informationssäkerhet

NKT värdesätter informationssäkerhet och via vårt ” Integrated Management System” stödjer vi organisationen att arbeta på ett systematiskt sätt

Vi uppfyller kraven

Som medlem i Europacable och som en ansvarsfull kabelproducent har NKT undertecknat Europacables branschstadga

Strategi, Vision & Syfte

Vår strategi, vår vision och vårt syfte är hörnstenarna  för vår framgång.

Våra värderingar

Våra värderingar beskriver hur vi ska göra för att bli excellenta.

Whistleblower Hotline

Rapportera oetiskt beteende är viktigt för NKT.

Därför rekommenderas anställda och medlemmar i styrelser, kunder, leverantörer, medarbetare, affärspartners  och andra inom NKT, att lägga fram sin oro.

Rapportera ett problem till Whistleblower Hotline; klicka här för att kontakta Whistleblower Hotline där du kan rapportera antingen online eller via telefon.

 

Webbplatsen drivs av LRN en tredjepartsleverantör . Det är inte en larmcentral och måste användas för rapporter såsom:
• Allvarlig ekonomisk brottslighet
• Allvarliga brott mot miljö, hälsa och / eller säkerhetsföreskrifter
• Allvarliga brott riktade mot och anställd eller en affärspartner

Hitta en kontakt nära dig