Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Europacable: Vi behöver sammankoppla Europa i större och smartare elnät

8 dec. 2017

NKT deltog i The Grid Day med Europacable T&D Europe som värd och med fokus på att bygga det europeiska smarta nät som behövs för att utnyttja den förnybara energin som produceras i Europa.

Grid Day conference hosted by Europacable
NKT deltog i The Grid Day med Europacable T&D Europe som värd och med fokus på att bygga det europeiska smarta nät som behövs för att utnyttja den förnybara energin som produceras i Europa.
Energivärlden förändras och Europa behöver anslutas i större och smartare nät så att vi kan utnyttja möjligheterna från energiövergången. Meddelandet var tydligt på den första gemensamma politiska händelsen med Europacable och T&D Europe som värd.
Som ledande kabelleverantör är NKT en aktiv medlem av Europacable och stödde Grid Day som ägde rum den 22 november. För Kristoffer Friis Gleberg, chef för koncernmarknadsföring och kommersiell excellens hos NKT och ordförande för Europacable Communication Team, var evenemanget en perfekt plattform för att driva kommunikationsagendan för Europacable med fokus på att skapa grunden för att säkerställa ett europeiskt elnät som är redo för morgondagens behov.   Aktiv, transparent kommunikation är centralt för Europacable. Vi strävar efter att vara den viktigaste informationskällan för lednings- och kabelteknik såväl som för vår bransch i Europa. Grid Day var en stor händelse för att understryka vikten av ett initiativ för nätförbättring inom hela Europa, och att kommunicera den viktiga roll som kabelindustrin spelar i dagens energiövergång, säger Kristoffer Friis Gleberg.

Joint ventures för framtiden

Industri-initiativ som The Grid Day är avgörande för att nå målet om ett sammankopplat Europa enligt Raul Gil, ordförande för Europacable Energy Team:
Europa behöver större och smartare nät för att fullt utnyttja de möjligheter som följer av den energiövergång som vi idag bevittnar. Sjö- och nedgrävda kablar kommer att vara ryggraden i vår framtida nätarkitektur. Han betonade särskilt: "Tillsammans med våra vänner från T&D Europe är vår bransch redo att leverera högkvalitativa, avancerade teknologilösningar för att verkligen koppla samman Europa. Vi är fullt engagerade i att samarbeta med alla partners för att göra Europas integrerade energimarknad till en riktig framgång.
Mot bakgrund av Clean Energy Package och den nyligen publicerade rapporten från expertgruppen om elektricitetsanslutningsmål samlades cirka 80 seniorexperter från Bryssel och hela Europeiska unionen till ett policyevent. Efter det inledande talet från Europeiska kommissionens direktör för energipolitik, Megan Richards, öppnades konferensen för två paneldiskussioner som diskuterade följande frågor:
  • Vilka typer av nät behöver vi i framtiden för att koppla samman alla medlemsstater? Hur får vi dem byggda i tid?
  • Vilken teknik kan göra dem smarta och effektiva?
I den efterföljande diskussionen fungerade det gemensamma policyeventet genom Europacable- och T&D Europe som ett unikt forum som bidrog till att utveckla det mest lämpliga lagstiftnings- och regelverket för att bygga Europas bästa nät med all tillgänglig teknik i Europa.

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...