Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Förbättrade ESG-betyg: NKT får erkännande för hållbarhetspraxis

30 sep. 2021

NKT strävar kontinuerligt efter att uppnå hållbarhet i hela företaget, och det arbetet har nu fått ett erkännande i de nya ESG-bedömningarna, där alla parametrar har förbättrats.

ESG_Ratings_picture$COR_COR_PIC_.jpg
NKT ökar hållbarheten löpande i all sin verksamhet. Det målinriktade arbetet har nu fått erkännande från tre oberoende analysföretag, vilka förbättrar företagets ESG-betyg. Den uppdaterade värderingen från EcoVadis, Sustainalytics och MSCI ESG Ratings granskar företagets insatser när det gäller miljö, socialt ansvar samt styrning. I och med de förbättrade betygen har NKT erkänts för sitt löpande hållbarhetsfokus och förbättringen understryker företagets position som hållbarhetsledande i elkabelbranschen.
- Vi spelar en central roll i den globala övergången till förnybar energi och för oss på NKT är det naturligt att ha ett starkt fokus på hållbarhet. Jag är stolt över att vi har fått ett erkännande för vårt hållbarhetsarbete av tre externa bedömningsföretag som täcker in vår hållbarhetsresa. De förbättrade betygen avspeglar vårt arbete och vår strävan efter att driva på hållbarheten och att få en grönare värld med våra elkabellösningar, säger Alexander Kara, CEO vid NKT.
De förbättrade ESG-värderingarna är ett resultat av ett flertal projekt som driver på hållbarheten inom NKT. Hit hör ökad datatransparens, tillfredsställande genomförande av hållbarhetsinitiativ såsom användning av alternativa bränslen för gaffeltruckar och lastbilar samt att produktionen går på grön el. Det inkluderar även ökat fokus på säkerhet, mångfald och inkluderande samt arbete med ansvarstagande, hållbara leverantörer.
År 2020 anmälde sig NKT till initiativet Science Based Target, som det första större elkabelföretaget i syfte att bli ett företag med netto noll utsläpp senast 2050, samtidigt som man åtagit sig att minska koldioxidavtrycket med 5% om året.
Nya ESG-betyg för NKT  
  • EcoVadis: betyget förbättrades från Silver till Platinum vilket placerar NKT bland de främsta 1% av alla bedömda företag och organisationer
  • Sustainalytics: en förbättring från ‘Medium’ till ‘Low’ risk att drabbas av omfattande ekonomisk påverkan från ESG-faktorer, vilket ger NKT en position bland den 4:e percentilen i elutrustningsbranschen
  • MSCI EGS Ratings: förbättring från BBB till AA, den näst bästa nivån i MSCI:s bedömningssystem
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...