Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.
Denna sida har översatts automatiskt, originalinnehållet finns på www.nkt.com

Hållbart utvunnen och producerad koppar är vägen framåt i övergången till hållbar energi

25 maj 2023

Vi har anslutit oss till Copper Mark, ett ramverk för att främja ansvarsfull produktion av koppar. Detta är ett viktigt löfte som passar väl in i vårt syfte att bidra till en grönare värld.

Production in Asnaes, copper
Av Carina Lindberg, VP Head of Sustainability och HV Solutions Marketing
Koppar är ett centralt material i många av våra kraftkablar, och som sådant är det en kritisk komponent i övergången till hållbar energi. Vårt syfte är att koppla samman en grönare värld, och för att leva upp till detta löfte måste vi se till att både vi och våra leverantörer lever upp till ansvarsfulla produktionsmetoder.
Som en stor användare av koppar har vi beslutat att bli en partner till Copper Mark. Organisationen säkerställer att de koppargruvor, smältverk/raffinaderier och tillverkare som certifieras lever upp till globalt erkända standarder för ansvarsfull kopparproduktion. Detta hjälper oss att säkerställa att den koppar vi använder till våra kraftkablar kommer från företag som lever upp till en viss nivå av miljömässigt, socialt och styrningsmässigt ansvar och resultat.
Images of Velke Mecirizi people
Production of an MV cable in our factory in Aesnas
Due diligence av leverantörer är viktigt
Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att säkerställa att de lever upp till lag- och marknadskrav kopplade till hälsa, säkerhet, mänskliga rättigheter och miljö. Vi genomför kontinuerligt due diligence-granskningar av våra leverantörer, och Copper Mark är ett sätt att säkerställa att den koppar vi använder i vår produktion lever upp till vissa standarder. Copper Mark erbjuder en transparent och oberoende process som verifierar leverantörernas efterlevnad av Copper Marks standarder.
Vi är fast beslutna att säkerställa att våra produkter tillverkas på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och detta inkluderar inköp av koppar från leverantörer som följer ansvarsfulla produktionsmetoder, inklusive korrekta arbetsförhållanden inom kopparindustrin. Copper Mark-standarderna omfattar krav som rör arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt samhällsengagemang, vilket är avgörande för att skapa en hållbar och rättvis kopparindustri.
Vi sätter vår prägel på hållbar kopparproduktion
Eftersom vi är ett företag som lägger stor vikt vid hållbarhet får vi som Copper Mark-partner möjlighet att delta i arbetsgrupper som bland annat arbetar med att identifiera och hantera kritisk påverkan på människor och miljö i hela värdekedjan för koppar. Som nämnts är koppar en viktig komponent för att stödja övergången till hållbar energi, och vi vill öka förståelsen för de miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) frågorna i samband med inköp av koppar och hjälpa till att kartlägga de kritiska ESG-frågorna för kopparbrytning och smältning och därigenom stödja påskyndandet av utvecklingen av ansvarsfulla värdekedjor bland våra kopparleverantörer. En öppen dialog är nyckeln i denna process.
För oss är anslutningen till Copper Mark ett naturligt steg i vår vision att skapa en grönare värld och att bedriva en hållbar och ansvarsfull verksamhet som främjar metoder som leder till positiva miljömässiga och sociala effekter i värdekedjan och i berörda samhällen.

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...