Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT bekräftar order av nyckelfärdigt kabelprojekt för sammankoppling av Attika och Kreta

27 maj 2020

Enligt tidigare företagsmeddelande nr. 13 den 15 november 2019, utvärderades NKT som bästa leverantör för leverans och installation av landkabelsystemet i projektet som ska koppla samman Attika och Kreta.

Attica Crete underground high-voltage
Nu har NKT säkerställt kontraktet med projektägaren Ariadne Interconnection S.P.S.A., ett helägt företag av IPTO, den grekiska transmissionssystemoperatören och NKT har lagt projektet till sin orderstock för högspänning. 1000 MW-länken mellan Attika-Kreta kommer att minska koldioxidutsläppen med 500 000 ton under sitt första hela verksamhetsår tack vare att anslutningen ersätter de gamla oljedrivna kraftproduktionsenheterna som är verksamma på ön.
På Attika-sidan kommer kraftkabelsystemen på land att omfatta 2x33 km av 500 kV MI (massaimpregnerade) högspänningskablar för likström (DC) och 33 km med DC XLPE-kablar för mellanspänning för anslutning av havselektroder, samt även kabeltillbehör, mark- och grävarbete, installation och testning. På Kreta-sidan omfattar beställningen 2x11 km 500 kV MI-högspänningskablar och 11 km XLPE-mellanspänningskablar för DC för installation på land. 1000 MW-kraftkabelsystemen kommer att tillverkas i NKT-fabriken i Karlskrona, vilken drivs med 100% grön el. Tillverkningen beräknas starta under 2021 och projektet förväntas slutföras under Q1 2023.
 
Kontraktet, som kommer att vara det första av sitt slag för NKT i södra Europa, kommer att ha ett värde av ca. 115 miljoner euro (ca 860 miljoner DKK), motsvarande cirka 105 miljoner euro i standardmetallpriser (ca 785 miljoner danska kronor).
NKT VD och koncernchef Alexander Kara säger: Jag är glad att IPTO har tilldelat oss det nyckelfärdiga landkabelprojektet för Attika-Kreta, eftersom detta projekt är ett viktigt steg i den gröna omvandlingen av den grekiska kraftförsörjningen. Jag är också nöjd med att vi med denna order utvidgar vår starka position i Nordeuropa till marknaderna omkring Medelhavet. Detta är ett viktigt steg för oss för att bredda och ytterligare stärka vår ledande ställning inom området högspänningslänkar mellan länder och regioner och för att kunna skapa ytterligare tillväxt för NKT.
Elförbindelsen mellan Attika-Kreta kommer att säkerställa grön energiförsörjning från grekiska fastlandet till Kreta, där nuvarande kraftproduktionsanläggningar som använder fossilt bränsle kommer att stängas i mitten av 2023. Lösningen från NKT kommer att utgöra hela kraftkabelsystemet på land inklusive installationen på fastlandet såväl som på Kreta.
Tilldelningen av projektet Attica-Kreta förändrar inte de finansiella utsikterna för NKT 2020.
Michael Nass Nielsen
Head of Investor Relations
Michael Nass

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...