Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT driver alla kraftkabelfabriker med grön el, vilket sparar mer än 48 000 ton CO2 årligen

23 juni 2020

NKT driver nu sin kraftkabeltillverkning med el från förnybara källor, vilket minskar företagets CO2-utsläpp från energiförbrukning med 66%. För NKT är valet att använda grön el ett viktigt steg för att stödja den globala omvandlingen till förnybara källor genom att minska koldioxidavtrycket för elkabellösningarna.

Asnaes
Kraftkablar är viktiga komponenter i det övergripande elnätet, och kritiska för att lyckas med den globala övergången till förnybar energi. Som ledande leverantör av kraftkabellösningar fortsätter NKT att minska miljöpåverkan för sina produkter. Företaget driver nu all sin elkabeltillverkning med el som genererats av förnybara källor. Det minskar CO2-utsläppen från företagets energiförbrukning vid produktionsanläggningarna och kabelläggningsfartyget NKT Victoria med 66% jämfört med förra året, vilket sparar mer än 48 000 ton CO2 årligen. Det motsvarar den årliga elförbrukningen hos 8 148 hushåll.
Vi är en viktig leverantör för den infrastruktur som krävs för den gröna omvandlingen och vi tar vårt ansvar på allvar. Att köra produktionen med grön el är ytterligare en milstolpe i arbetet att minska vårt koldioxidavtryck, och vi vill säkerställa att utvecklingen av världens kraftnät bygger på teknik med lägsta möjliga miljöavtryck, säger Alexander Kara, NKT VD och koncernchef.
Ändringen av energiförsörjningen har skett på basis av avtal med lokala elförsörjningsbolag, som verifierar att strömförsörjningen kommer från förnybara energikällor till NKT:s produktionsanläggningar i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Polen och Tjeckien.

Ökande fokus på hållbara elkabellösningar

NKT har ett konstant fokus på att minska miljöpåverkan från sin verksamhet samt sina lösningar, och för företaget är det en naturlig del av att befinna sig i mitten av omvandlingen till förnybar energi. 
 Vi har åtagit oss att följa FN:s hållbarhetsmål, och vi skall bidra till övergången till en framtid som drivs med förnybar energi. Genom ett kontinuerligt arbete reducerar vi vår egen miljöpåverkan. Jag är mycket nöjd med att vi nu sänker våra CO2-utsläpp väsentligt, och vi skall fortsätta bedriva vår verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, säger Alexander Kara. 
För NKT är övergången till grön el en del av en serie åtgärder som skall minska koldioxidutsläppen för företagets elkabellösningar, vilket bidrar till den globala energiövergången. Till andra initiativ hör återvinning av material såsom XLPE och metaller från produktionen av elkablar, samt projekt som skall öka energieffektiviteten vid kabeltillverkningen. Dessutom äger och driver NKT fartyget NKT Victoria, som är det mest hållbara kabelläggningsfartyget i offshore-branschen. 
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...