Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT har slutfört hydrografiskt inspektions- och åtgärdsarbete på East-West Interconnector (EWIC) för TSO EirGrid

13 maj 2024

NKT har genomfört inspektions- och åtgärdsarbete på HVDC sjökabellänken mellan Irland och Storbritannien. Arbetet möjliggör för ägaren, EirGrid Interconnector Designated Activity Company (EIDAC), ett dotterbolag till EirGrid Group, att optimera prestandan på sin kabel och samtidigt bibehålla driftsäkerheten.

NKT Victoria Sea Water Blue
För att optimera prestandan och garantera driftsäkerheten på sjökabeln bad EIDAC nyligen NKT utföra en marin inspektion av HVDC länken  mellan Irland och Storbritannien. Inspektionen är en del av ett långsiktigt serviceavtal mellan de två företagen.
EirGrids Chief Operations Officer, Rodney Doyle kommenterade arbetet: EirGrid har ett långvarigt partnerskap med NKT där vi arbetar tillsammans för att bibehålla driftsäkerhet och prestanda för HVDC länken. Den är en viktig del av infrastrukturen mellan Irland och Storbritannien och det är av största vikt att den bibehåller i optimal prestanda. Den senaste undersökningen visade på nödvändigheten av åtgärdsarbete på delar av kabeln. Dessa arbeten är nu slutförda och säkerställer kontinuiteten i försörjningen mellan Irland och Storbritannien.
Inspektionen som utfördes av NKT, innefattade en hydrografisk analys havsbottenförhållanden (bottenkartering) längs med kabelrutten som visade att kabeln var exponerad på ett antal ställen. Detta föranledde NKT att även utföra ett åtgärdsarbete för att täcka över de exponerade delarna av kabeln med hjälp av betongmadrasser och stenförläggning.
Genom att utföra regelbundna kabelinspektioner säkerställer man att kabeln klarar extrema förhållanden och kan användas på ett driftsäkert sätt. En noggrann analys och en plan för att minska riskerna är en nyckelfaktor för att förhindra extern påverkan på kabeln samt minska risken för driftstopp. NKT:s marina ingenjörscenter analyserar data från kabelundersökningar som ger kunden en klar bild över en sjökabels nuvarande status.
- Vi är mycket nöjda med det utförda arbetet. Den hydrografiska analysen och även åtgärdsarbetet utfördes med hjälp av vårt kabelläggninsfartyg NKT Victoria. EIDAC är en mångårig partner till NKT, och det långsiktiga serviceavtalet är ett bevis på det starka samarbetet mellan våra företag för att gemensamt optimera prestanda och driftsäkerhet på deras HVDC länk, säger Axel Barnekow Widmark, Executive Vice President, Service på NKT.
Sjökablar placeras i extremt utsatta miljöer. Detta medför att de exponeras för olika typer av extern påverkan på eller runt kabeln. Ankare eller fiskeredskap kan skada exponerade delar av kabeln. Mekaniska fel kan uppstå på områden där havsbotten är ojämn. Genom att utföra regelbundna inspektioner kan förändringar i kabelns miljö tidigt identifieras och potentiella kabelhaverier kan förebyggas, vilket bidrar till att förbättra kabelns prestanda och öka driftsäkerheten.
Lene Christoffersen
Communications Partner
Image Lene Christoffersen

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...