Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT levererar 36 och 72 kV-kablar till grön energipark

26 jan. 2021

Den danska utvecklaren och operatören av solcell- och vindkraftprojekt Euro Wind Energy A/S kommer i samarbete med ALL NRG A/S att etablera en vindkraftspark i Energipark Veddum Kær Wind Farm. NKT kommer att leverera 72 kV 1-ledar- och 36 kV 3-ledarkablar till projektet.

Customer case
Projektet består av att demontera åtta befintliga vindkraftverk och sedan bygga nio nya. ALL NRG, som är en leverantör av projektlösningar till land- och offshore-energisektorn och bistår vindkraftproducenter och vindkraftsägare i alla faser, ansvarar för design och installation av kabeldelen för hela projektet. 
Efter avslutad anbudsfas har ALL NRG valt NKT som leverantör av resp. 36 kV 3-ledarkablar och 72 kV 1-ledarkablar, specificerad av typ AXAL-TT och PEX-M-AL LRT.
Kablarna som NKT kommer att leverera till projektet kommer att användas för att transportera strömmen internt i vindkraftparken och ut mot det befintliga distributionsnätet. De nio vindkraftverken kan initialt leverera cirka 28 000 hushåll med CO2-neutral ström, med en förbrukning på 4000 kWh/år. Energipark Veddum Kær Wind Farm är förberedd för senare expansion för produktion av el via solceller och på lång sikt kan upp till 26 hektar inkluderas för detta ändamål.
”Vi är stolta över att våra kablar bidrar till den gröna övergången i Danmark och globalt, vilket framgår av den nuvarande ordern till ALL NRG A/S. Detta ligger i linje med det faktum att NKT, som den första stora producenten av energikablar, officiellt har gått med i Science Based Target-initiativet med ambitionen att bli ett utsläppsfritt företag ", säger Michael B. Christensen och Nicolaj Bjerregaard från NKT.
Innovativ kabelteknik till användning i VE-projekt
AXAL-TT 36 kV är bl.a. utvecklat för användning i samband med förnybar energi  och är särskilt lämpligt för användning i den nordiska miljön. Kabeltypen som produceras på NKTs fabrik i Sverige  bygger på en unik konstruktion där skärmtrådarna i aluminium är omgivna av elektriskt ledande polymer vilket bidrar till dubbelt skydd mot skärmkorrosion. Med en intakt skärm garanteras en långsiktig, säker funktion samt enkel felsökning. Den tekniska lösningen för AXAL-TT i kombination med väl beprövade material hjälper till att göra kabeln till ett tillförlitligt val som ger kunden värde i många år.
PEX-M-AL 72 kV-kabeln kommer från NKT:s sortiment av 72 kV-kablar som tillverkats i Danmark. Kabeln utmärker sig bl.a. genom att vara tillverkad med en solid Al-ledare, metallisk kombinationsskärm, LRT (längsgående och radiellt tät) och MDPE yttermantel - och utgör således en robust och väl beprövad konstruktion för den aktuella uppgiften.
Installationen vid Veddum Kær i Mariagerfjord kommun förväntas börja redan under första halvåret 2021. För att kunna erbjuda och möta snabbast möjliga leveranser av kablarna till ALL NRG A/S har NKT planerat samproduktion med andra pågående ordrar vid fabrikerna. NKT vill inte bara vara en leverantör av väl beprövad och pålitlig kabelteknik utan också en flexibel och anpassningsbar leverantör som kan leverera de efterfrågade och överenskomna kablarna för kundens uppgift. Detta praktiseras av en flexibel och anpassningsbar produktion som i nära och daglig dialog med kundtjänst, supply chain och försäljning organiserar produktionen med hänsyn till, och i samproduktion med, redan pågående beställningar vid fabrikerna i Danmark och Sverige.
Som den första stora producenten av energikablar har NKT officiellt gått med i Science Based Target-initiativet med ambitionen att bli ett utsläppsfritt företag. NKT har redan åtagit sig att minska sina egna koldioxidutsläpp (GHG) med i genomsnitt 5 % årligen i enlighet med Paris klimatavtal för att hålla den globala uppvärmningen på 1,5 ° C över den förindustriella nivån.
Kontakter på NKT: Nicolaj Bjerregaard og Michael B. Christensen
Customer case
Customer case
Michael B. Christensen
Sales Manager
Michael B Christensen Portrait

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...