Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT levererar nyckelfärdigt 420 kV sjökabelsystem för högspänning för att stärka nätet i Stockholm

12 aug. 2019

NKT har vunnit ordern för sjösektionen i ett projekt som ska att ersätta luftledningar med 420 kV högspänningskablar mellan Beckomberga och Bredäng i Stockholmsområdet. Uppgraderingen av anslutningen kommer att stärka stabiliteten i det lokala nätsystemet för att tillgodose ökat kraftbehov.

HV cable pulled to the sea
De viktigaste drivkrafterna bakom det ambitiösa Stockholm Ström-projektet, som är avsett att säkerställa tillräcklig kraftförsörjning för framtida generationer, är ökad stabilitet i elnätet i Stockholmsområdet kombinerat med ett behov av att utöka nätet för att stödja det ökande antalet invånare i staden.
En viktig del av detta projekt är ersättningen av befintliga luftledningar med det till NKT tilldelade 420 kV sjökabelsystemet för högspänning på den 6 km långa sträckan i Mälaren mellan Beckomberga och Bredäng. Beställningen görs av Ellevio och NKT kommer att tillhandahålla en nyckelfärdig lösning innehållande design, tillverkning och sjöinstallation av totalt 50 km kraftkablar. NKT-kontraktets värde uppgår till cirka EUR 35 miljoner motsvarande cirka EUR 32 miljoner i standardmetallpriser.
Vi ser ett växande behov av att utöka elnäten för att stödja både den ökade befolkningen och urbanisering såväl som ökade politiska ambitioner för användning av el som produceras av förnybara energikällor. NKT är en erkänd stark partner med en beprövad erfarenhet av sådana nätuppgraderingsprojekt. Därför är vi också glada över att bli utvalda av vår långsiktiga kund Ellevio, säger Andreas Berthou, chef för högspänningslösningar på NKT. 
Sjökraftkablarna ska tillverkas i NKT-fabriken i Karlskrona, förväntat under år 2020 med förväntat slutförande av projektet år 2022.
När Beckomberga-Bredäng-anslutningen är klar kommer den att drivas av Ellevio på en 220 kV-nivå. Dessutom är anslutningen förberedd för framtida nätutvidgning och en ökad spänningsnivå för att undvika ytterligare kraftkabelläggning i ett senare skede. 

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...