Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT och Hydro bildar strategiskt partnerskap för att ytterligare minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan för kraftkablar

6 mars 2024

Med ett gemensamt engagemang för hållbarhet och utfasning av fossila bränslen kommer Hydro och NKT att samarbeta kring aluminiumlösningar med minskat koldioxidavtryck för produktion av mellan- och högspänningskablar.

NKT och Hydro har ingått ett strategiskt partnerskap som kommer att påskynda övergången till aluminium med minskat koldioxidavtryck och öka dess roll när det gäller att minska kraftkablarnas koldioxidavtryck. Samarbetet kommer att hjälpa båda företagen på deras resa mot nettonollutsläpp genom att anpassa gemensamma mål för minskade koldioxidutsläpp för både primärt och återvunnet aluminium. För NKT kommer partnerskapet att hjälpa företaget att nå företagets mål att minska scope 3-utsläppen med 27,5 % till 2030 jämfört med 2019.
- Vi är stolta över att ingå detta strategiska partnerskap med vår långsiktiga partner Hydro. De har en dokumenterad erfarenhet av att leverera aluminium med lågt koldioxidavtryck och kommer att hjälpa oss att tillgodose den växande efterfrågan på lösningar med lägre koldioxid bland ansvariga för distribution- och  transmissionssystem. Trots att Hydro arbetar i en energiintensiv sektor leder Hydro sin bransch mot mer hållbara lösningar med stark betoning på utfasning av fossila bränslen, samt biologisk mångfald och socialt ansvar. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Hydro under de kommande åren, säger Will Hendrikx, COO och vice VD på NKT.
Hydro Partnership Handshake
NKT-Aluminium.jpg
Partnerskapet bygger på mer än 50 års samarbete som nu utgör grunden för ett strategiskt partnerskap för att driva båda företagens hållbarhetsstrategier framåt, tillsammans. Partnerna kommer också att samarbeta för att minimera utsläpp i samband med lagerhållning, logistik och transporter, samt möjligheter till effektiva slutna försörjningskedjor. Fram till 2030 kommer Hydro och NKT att samarbeta inom FoU och produktutveckling för att utforska applikationer för aluminiumvalstråd som möjliggör ännu lägre koldioxidavtryck.
- Kraftkablar spelar en viktig roll för överföring och anslutning av förnybar energi, och kraftinfrastruktursegmentet har en betydande potential för ökad användning av aluminium. Vår gemensamma färdplan med NKT kommer att bana väg för aluminium och därmed minska det inbäddade kolet i Europas elnät. Med detta samarbete fortsätter vi vår strategi att ingå långsiktiga partnerskap med hållbarhetsledare inom branscher som är avgörande för den gröna omställningen. NKT och Hydro delar ett fokus på att minska vår påverkan i hela värdekedjan från gruva till färdig kraftkabel. Vi ser fram emot att samarbeta kring alla utsläppsområden för att bana väg för helt nya sätt att arbeta. Tillsammans kan vi förändra spelplanen, säger Eivind Kallevik, Executive Vice President för Hydro Aluminium Metal inom Hydro.
Med utgångspunkt i flera framgångsrika pilotprojekt under 2023 kommer NKT att integrera Hydros aluminium med minskat koldioxidavtryck (REDUXA 41) i sina mellanspänningskabellösningar under 2024, och senare i några av sina högspänningskabelprojekt. Detta är i linje med NKT:s hållbarhetsstrategi, vilket bidrar till företagets ambitioner att minska koldioxidutsläppen och erbjuda mer hållbara lösningar till sina kunder.
 
Hydro definierar koldioxidsnålt aluminium som att ha ett fotavtryck under 4,0 kg CO2e per kg aluminium, vilket är en fjärdedel av det globala genomsnittet. Läs mer här: https://www.hydro.com/en-DK/aluminium/products/low-carbon-and-recycled-aluminium/low-carbon-aluminium/hydro-reduxa/
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...