Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT omvandlar återvinning till cirkularitet

26 mars 2021

Under 1960-talet, med en marknad utan miljökrav eller -föreskrifter, var NKT banbrytande med de första metoderna för återvinning av kabelskrot. I mer än ett halvt århundrade har NKT utvecklat processer enligt best practice. Än idag fortsätter NKT att återvinna kabelskrot och säkerställer därmed återanvändning av material. Det kabelproduktionsavfall som inte går att återvinna tas om hand på ett hållbart sätt.

Recycling
Behovet av återvinning av produktionsavfall från elkablar har ökat stadigt under årens lopp, något som avspeglar samhällets förstärkta fokus på återanvändning av resurserna.
Allt produktionsavfall från våra kabelfabriker i Asnaes, Danmark, och Falun, Sverige, skickas iväg för återvinning. Hela 97% av den totala mängden kabelavfall kan återvinnas, detta genom att skrotet bryts ned i sina beståndsdelar (plaster och metaller). Fraktionerna sorteras sedan och omvandlas till nya produkter för marknaden.
NKT:s återvinningsprocess spelar en viktig roll i vår strävan efter att begränsa vårt miljöavtryck. Vi har genom åren kontinuerligt minskat vår avfallsmängd och vi har åstadkommit otroliga resultat på resan mot noll avfall. NKT tror att elimineringen av avfall bidrar till att skapa en grönare värld, och att vi på så sätt kan hjälpa till att motverka klimatförändringarna.
Mekanisk återvinning
Processmomenten är till 100% mekaniska, och olika fraktioner av kabelkomponenterna kan separeras och sorteras ut, vilket optimerar kvaliteten på de färdiga produkterna. Som första kraftkabelföretag kan NKT med framgång återvinna PEX (tvärbunden polyeten) genom att utöka antalet material som kan återvinnas, något som minskar koldioxidavtrycket hos våra kabellösningar. Detta är ett stort steg mot en hållbarare kabeltillverkning, och det säkrar även materialåteranvändningen i våra kraftkablar.
Den mekaniska återvinningsprocessen har utvecklats i ett forskningsprojekt med det svenska forskningsinstitutet RISE (f.d. Swerea IVF), Axjo Plastic AB samt Borealis. Christian Andersson, Senior Material Specialist vid NKT: “Vår unika process för återvinning av PEX har många fördelar, sett till både plånboken och miljön. Fördelarna med återvinning är tydliga. Materialkostnaderna minskar väsentligt, jämfört med nya råmaterial, och ca 2 000 kg koldioxid sparas för varje 1 000 kg återvunnen PEX. Det är skälet till att vi beslöt oss för att ge återvunnen PEX ett andra liv som förstärkning i nya produkter. Det viktigaste är att vi som företag tar ansvar för att säkerställa att inget material går till spillo. Vi på NKT jobbar för en grönare värld.”
Vi fokuserar på materialåtervinning och vi driver våra elkabelfabriker med el från förnybara energikällor. Det minskar CO2-utsläppen från energiförbrukningen med 66%. För NKT är valet av grön el ett viktigt steg i stödet av den globala övergången till förnybara energikällor genom att minska koldioxidavtrycket för kraftkabellösningarna.
Stenlille divestment
Recycling plant

Vores unikke proces til genanvendelse af XLPE har mange fordele, både økonomiske og miljømæssige.

— Christian Andersson, Senior Material Specialist

Christian Andersson
Senior Material Specialist
Image of Christian Andersson
David Lundquist
US Telecom Sales Manager

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...