Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT säkrar ramavtal och rekordorder för fem tyska kraftkabelprojekt med produktion i Karlskrona

29 sep. 2023

NKT har tilldelats en kombination av fem land- och havsbaserade kraftkabelprojekt inom ramen för ett långsiktigt ramavtal av den tyska kraftsystemoperatören 50Hertz. Med ett sammanlagt värde av cirka 3.5 miljarder euro är ordern en ny rekordnotering för NKT.

cable drum storage
50Hertz, en tysk kraftsystemoperatör, har valt NKT för att leverera flera land- och havsbaserade kraftkabelsystem för 525 kV XLPE högspänd likström (HVDC) för den pågående utvecklingen av det tyska kraftnätet. Tilldelningen är ett flerårigt ramavtal med fasta kontrakt för fem specifika nyckelfärdiga projekt som möjliggör den tyska övergången till förnybar energi. De fem projekten har ett kombinerat ordervärde av cirka 3.5 miljarder euro och sätter ett nytt företagsrekord för NKT. Det ökar den befintliga orderstocken för högspänningskablar till mer än 10 miljarder euro.
NKT:s VD och koncernchef Claes Westerlind säger:
- Detta är en historisk order och en viktig milstolpe för NKT. Vi är mycket glada över att fortsätta samarbetet med 50Hertz i deras ambitiösa utveckling av 525 kV HVDC-transmissionsnätet. Vi ser fram emot att ytterligare stärka denna relation, där vi för närvarande genomför kabelprojekten för de två SuedOstLink-transmissionslinjerna och den havsbaserade vindparken Ostwind 2. Med denna rekordorder bekräftar vi styrkan och mångsidigheten i vårt HVDC-kabelsystem, vår starka position på marknaden och att vi fortsätter vara en viktig leverantör för den tyska energiomställningen.
50Hertz VD Stefan Kapferer säger:
- Med dessa kontrakt tar vi ett stort steg mot att göra det möjligt för Tyskland att uppnå målet om klimatneutralitet senast 2045. Kraftnät med hög kapacitet - oavsett om det är luftledningar, kablar på havsbotten eller land - är ryggraden i energiomställningen. Deras produktion och installation kräver exceptionell teknisk expertis. I NKT har vi en partner som vi redan har arbetat med i andra projekt och som representerar "Made in Europe"-kvalitet. Vi ser fram emot samarbetet.
De kontrakt som tilldelats NKT under ramavtalet gäller de fem projekten SuedOstLink+ (SOL+), Ostwind 4, DC32 (NordOstLink+), LanWin 6 och den tyska delen av Bornholm Energy Island-projektet, som tillsammans omfattar cirka 2 500 km kablar. De fem projekten omfattar kabelsystem för export av havsbaserad vindkraft, landbaserade energianslutningar samt en hybridkraftlänk för en havsbaserad energiö som alla förväntas tas i drift mellan 2029 och 2035. Ytterligare HVDC-projekt kan läggas till under ramavtalet.
Under de senaste åren har NKT investerat i högspänningskapacitet i Karlskrona, Sverige, och i Köln, Tyskland, efter att ha ökat sin orderstock avsevärt. Under Q2 2023 lanserade NKT ett investeringsprogram på cirka 1 miljard euro i Karlskrona för att stödja övergången till förnybar energi. Ordern från 50Hertz passar utmärkt med de beslut som fattats för att utöka produktionskapaciteten för högspänning och lägga till ett nytt marknadsledande kabelläggningsfartyg till flottan. NKT kommer att fortsätta att bedöma behovet av ytterligare investeringar vid båda anläggningarna.
Ökat fokus på hållbarhet
För att säkerställa en stark hållbarhetsprofil för de kommande projekten har 50Hertz inkluderat miljökostnadsindikatorer som viktiga urvalskriterier i de projekt som tilldelats NKT.  Därmed är båda parter överens om de högsta standarderna för miljöfokus i projekten och skapar ett kontinuerligt incitament för att minska koldioxidavtrycket från kraftkabelsystemen.
För att minska koldioxidutsläppen kommer NKT att producera kraftkablarna vid sina högspänningsfabriker i Köln och Karlskrona. Båda anläggningarna drivs med förnybar el och ligger nära installationsplatserna i Nordsjön, Östersjön och i Tyskland, vilket minskar koldioxidavtrycket från transporter. Dessutom kommer NKT att utföra installationen av havskabeln med hjälp av kabelläggningsfartyget NKT Victoria, som är ett av de mest energi- och bränsleeffektiva i branschen, och/eller det nya marknadsledande kabelläggningsfartyget som är i drift från 2027.  
Med projekttilldelningarna fortsätter 50Hertz den ambitiösa utbyggnaden av sitt högspänningsnät och den ökade produktionen av energi från havsbaserad vindkraft som en viktig del i påskyndandet av Energiewende - Tysklands långsiktiga strategi för övergången till förnybar energi senast 2050.
Ordern förändrar inte NKT:s finansiella utsikter för 2023.
Viktiga fakta:
 • Kund: 50Hertz Transmission GmbH och 50Hertz Offshore GmbH
 • Kombinerat kontraktsvärde för fem specifika projekt: Cirka 3.5 miljarder euro i marknadspriser (3.1 miljarder euro i std. metallpriser).
 • Förbehåll i kontraktet: Inga
 • Projektspecifikationer:
  • SuedOstLink+: Nordlig förlängning av den landbaserade tyska korridoren SuedOstLink med ca 440 km kablar.
  • Ostwind 4: Cirka 345 km kablar för att ansluta 2GW havsbaserad vindkraft i Östersjön.
  • DC32 (NordOstLink+): Landbaserade korridorprojekt med ca 375 km kablar
  • LanWin 6: Cirka 900 km kablar för att ansluta 2GW havsbaserad vindkraft i Nordsjön.
  • Energiön Bornholm (tyska delen): Havsbaserad sammanlänkning av energiön som ska placeras nära den danska ön Bornholm i Östersjön. Cirka 490 km kablar. 
 • Kabelspecifikationer: Totalt 2.500 km kablar (DC och metallisk retur).
 • Tidsplan: De fem projekten förväntas tas i drift mellan 2029 och 2035.
Louise Westh Naldal
VP Group Communications
Image Louise Naldal
Michael Nass Nielsen
Head of Investor Relations
Michael Nass

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
 • Image of europacable logo
 • Image of ecovadis logo
 • Image of Endorser Logo
 • The Copper Mark
Loading...