Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT slutför uppgradering av högspänningslänk som förbinder Danmark och Sverige

14 okt. 2020

Fyra högspänningskablar för energiutbyte mellan Danmark och Sverige har på ett framgångsrikt sätt ersatts av nya 400 kV XLPE HVAC-kraftkablar tillverkade av NKT.

Öresund Connection 2020 HVAC XLPE Offshore
Alltsedan 1915 har de svenska och danska elnätet varit sammanbundna med en kraftkabel som svarar för utbytet av energi mellan grannländerna. NKT har slutfört utbytet av de fyra högspänningskablar som installerades 1973 mot fyra nya 400 kV HVAC XLPE-kablar. För NKT genomfördes projektet på ett framgångsrikt sätt enligt tidtabellen, och de nya kablarna för den historiska kraftförbindelsen är nu i full drift.
- Kraftanslutningar mellan länder är viktiga för den kabelinfrastruktur som krävs för att säkerställa en effektiv integration av den ökande mängden förnybar energi som framställs i Europa. Uppgraderingen av kablarna tvärs över Öresund spelar en viktig roll i upprätthållandet av de båda ländernas höga överföringssäkerhet samt för att stärka samverkan mellan de europeiska elnäten, säger Executive Vice President Claes Westerlind, chef inom NKT för högspänningsfabriken i Karlskrona, Sverige.
 
Kraftlänken över Öresund ägs av den svenska nationella operatören Svenska Kraftnät, som initialt gav NKT projektuppdraget i ett konsortium med Boskalis. I ett nära och framgångsrikt samarbete har de två företagen bytt ut de ursprungliga oljefyllda kablarna mot fyra nya 400 kV XLPE HVAC-kablar i nära samarbete med Svenska Kraftnät och Energinet i Danmark. De nya kablarna tillverkades vid NKT:s fabrik för högspänningskablar i Karlskrona, Sverige, en anläggning som drivs med 100 % grön el.
Kraftkablarna, som ursprungligen installerades 1973, var världens första oljefyllda lågtryckskablar som installerats till sjöss på denna spänningsnivå. De tillverkades av kabeldivisionen inom ASEA – en enhet som nu ingår i NKT. I samverkan med Boskalis tog NKT bort de gamla kablarna och skickade dem till återvinning, innan man installerade de nya XLPE HVAC-kablarna på samma plats, och anslöt dem till stationer på land i Danmark och Sverige.
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...