Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.
Denna sida har översatts automatiskt, originalinnehållet finns på www.nkt.com

NKT stärker sitt hållbarhetsarbete genom att lansera sitt ramverk för grön finansiering.

22 aug. 2022

Idag lanserar NKT sitt ramverk för grön finansiering för att fortsätta att integrera företagets hållbarhetsstrategi i sina finansieringsarrangemang.

NKT arbetar för att skapa en grönare värld genom att möjliggöra hållbar energiöverföring med hjälp av högkvalitativ kraftkabelteknik. I och med tillkännagivandet av ramverket för grön finansiering tar NKT ännu ett viktigt steg på sin hållbarhetsresa.  
"Hållbarhet är en viktig strategisk prioritering för NKT. Vi möjliggör samhällets gröna övergång med våra kraftkabellösningar och har arbetat för att minska våra kablars koldioxidavtryck, t.ex. genom att byta till grön el i vår produktion och återvinna 100 % av vårt skrot. Att vår hållbarhetsstrategi är kopplad till vårt finansieringsramverk är ännu ett bevis på vårt starka engagemang i kampen mot klimatförändringarna", säger NKT:s finansdirektör Line Andrea Fandrup.  
Ramverket för grön finansiering gör det möjligt för NKT att finansiera stödberättigade tillgångar och utgifter med tydliga hållbara fördelar. Dessa kan inkludera, men kommer inte att begränsas till, kapitalutgifter såsom produktionsmaskiner och utrustning, teknik och IT, byggnader och FoU samt driftskostnader såsom personalkostnader, reparationer och underhåll, energi och allmännyttiga tjänster, transport och administration i samband med produktion av kraftkablar som används för att ansluta förnybar elproduktion till konsumtionsområden.
Ramverket för grön finansiering har utvecklats tillsammans med Danske Bank, Nordea och Nykredit och bygger på 2021 års versioner av International Capital Markets Association (ICMA) Green Bond Principles och Green Loan Principles, tillsammans med EU:s taxonomi och EU:s förväntade Green Bond Standard.
För att bekräfta öppenheten och robustheten i ramverket för grön finansiering har NKT anlitat CICERO Shades of Green för att agera som extern granskare, genom ett Second Party Opinion. CICERO Shades of Green har tilldelat NKT:s ramverk för grön finansiering en medelhög grön nyans med ett utmärkt betyg för styrning.
Den gröna finansieringsramen och CICERO Shades of Greens andrapartsutlåtande finns på NKT:s webbplats:
 
NKT Victoria turntable
Blue_green duotone - cable laying NKT Victoria

Louise Westh Naldal

VP Group Communications
Image Louise Naldal

Michael Nass Nielsen

Head of Investor Relations
Michael Nass

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...