Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.
Denna sida har översatts automatiskt, originalinnehållet finns på www.nkt.com

NKT undertecknar ett nyckelfärdigt kontrakt för Champlain Hudson Power Express-projektet i USA

1 juli 2022

I bolagets meddelande nr 14 av den 21 september 2021 informerade NKT om att man ingått ett exklusivt avtal om förmånsleverantör (Preferred Supplier Agreement, PSA) som leverantör av nyckelfärdiga kraftkablar för kraftöverföringsledningen Champlain Hudson Power Express i USA.

NKT har nu undertecknat ett kontrakt om konstruktion, tillverkning och installation av högspänningsledningen för 400 kV DC (likström) Champlain Hudson Power Express i USA med sin partner i projektet CHPE LLC. Kontraktet är beroende av att projektet avslutas finansiellt, vilket förväntas ske under tredje kvartalet 2022.
Kontraktet har ett värde på mer än 1,4 miljarder euro (mer än 1,3 miljarder euro i standardmetallpriser). För NKT är kontraktet ett viktigt steg för att stärka sin marknadsposition i USA och möjliggöra övergången till förnybar energi i Nordamerika med hjälp av NKT:s omfattande kunskap och erfarenhet inom likströmsteknik.
Champlain Hudson Power Express kommer att underlätta överföringen av hållbar vattenkraft från Kanada till New York City. Överföringsledningen på 1 250 megawatt, som kommer att grävas ner för att respektera den lokala miljön och lokalsamhällena, är en av de största infrastrukturinvesteringarna i New Yorks historia. Den kommer att bli ett viktigt bidrag till delstatens ambitioner att minst 70 % av elproduktionen och konsumtionen ska komma från förnybara energikällor senast 2030.
Kontraktet ändrar inte NKT:s finansiella utsikter för 2022.
High voltage cable onshore installation in Trelleborg
High voltage cable onshore installation in Trelleborg
Louise Westh Naldal
VP Group Communications
Image Louise Naldal
Michael Nass Nielsen
Head of Investor Relations
Michael Nass

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...