Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT undertecknar långtidsavtal avseende förstärkning av elnätet i Mellansverige

19 okt. 2020

Med ett nytt ramavtal för låg- och mellanspänningskablar fortsätter NKT sitt mångåriga samarbete med det svenska energiförsörjningsbolaget Ellevio, i syfte att stärka och utöka det regionala elnätet i Mellansverige.

Ellevio frame agreement MV
NKT har undertecknat ett ramavtal, bestående av låg- och mellanspänningskablar, med Ellevio i syfte att säkerställa förstärkning och utveckling av elnätet i Mellansverige. Avtalet, som löper på fyra år, omfattar kablar med spänningsnivåer från 1 kV till 36 kV, vilka behövs för att stödja Ellevio i projekt såsom utbyte av luftledningar mot markbundna kablar, och förstärkning av nätet i stadsområden runt den svenska huvudstaden Stockholm.
- Vi är glada över ett fortsatt nära samarbete med Ellevio, och över att få delta i uppgraderingen av det svenska elnätet. Med det nya avtalet kan vi fortsätta vårt engagemang i att säkerställa att nätet har den kapacitet som krävs för den ökande elektrifieringen i urbaniseringen och övergången till förnybar energi, säger Peter Marcusson, Nordic Director of Sales for Utilities inom NKT.
Ramavtalet mellan NKT och Ellevio täcker in låg- och mellanspänningskablar, och löper till 2024, med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år.
Mångårigt samarbete
För NKT och Ellevio är det nyligen ingångna ramavtalet en fortsättning på ett redan mångårigt samarbete som täcker in mer än leveranser av låg- och mellanspänningskablar.
- En del av vår mångåriga relation med Ellevio innefattar även samarbete i utvecklingen av nya produkter och metoder som skall framtidssäkra elnätet i regionen. En del av infrastrukturen är gammal, och den behöver stärkas och utökas så att den klarar det växande behovet av elkraft, säger Peter Marcusson.
En del av det pågående förstärkningsarbetet är att trygga elnätet genom att byta ut luftledningar mot markbundna kablar, i syfte att minimera riskerna för avbrott som orsakas av väderförhållanden. I Stockholm drivs investeringarna i elnätet av urbaniseringen i takt med att nya stadsdelar uppstår, med tillhörande vägnät och tunnlar. Kapaciteten hos elnätet i regionens större städer måste även kunna klara ett ökande antal elbilar, något som driver på behovet av en snar utökning av elnätet.
Ellevio är ett av de största energiförsörjningsbolagen i Sverige, och levererar elkraft till fler än 960 000 kunder i Mellansverige och området runt Stockholm.
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...